Wczytuję dane...

Rafil 3L Bram Ogrodzeń Czarny RAL9005 PÓŁMAT farba ocynk stal aluminium bramy ogrodzenia Głęboki

Produkt dostępny!
11 szt.
163,15 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Rafil - Do Bram i Ogrodzeń

opakowanie: 3L

aukcja dotyczy koloru: Czarny RAL 9005 PÓŁMATAntykorozyjna Emalia RAFIL DO BRAM I OGRODZEŃ przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych i aluminiowych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. Tworzy trwałą i elastyczną powłokę odporną na uderzenia. Charakteryzuje się zwiększoną odpornością na działanie trudnych warunków atmosferycznych. Zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny malowanych powierzchni, a w zestawieniu z Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY stanowi silne zabezpieczenie przed korozją.


Właściwości:

- 2w1 grunt i farba w jednym, 
- Zwiększona odporność na działanie trudnych warunków atmosferycznych
- Gwarancja Ochrony 10-lat*
- Odporna na uderzenia, trwała i elastyczna powłoka
- Na zewnątrz
- Powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe

*Nazwa i adres Gwaranta: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA, Radom, ul. Czarna 29. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 10 lat od daty zakupu, terytorium Polski. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Pełny tekst warunków gwarancji dostępny na stronie internetowej producenta.


Zastosowanie

Ochronno-dekoracyjne wymalowania elementów metalowych: stalowych, ocynkowanych i aluminiowych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń. Szczególnie polecana do malowania bram, ogrodzeń, balustrad, metalowych mebli ogrodowych itp. Produkt do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej [h]: 0,5
- stopień 3, najwyżej [h]: 2


Wydajność: do 10 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.


Zalecana ilość warstw: 2


Wygląd powłok: półmat lub mat
Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Każde podłoże przygotowane do malowania powinno być czyste, suche, pozbawione śladów rdzy i innych produktów korozji, śladów tłuszczu, oleju, soli, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń.
- Do mycia i odtłuszczania powierzchni metalowych zalecamy użycie przemyć wodnym roztworem preparatu Rafil PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA
- Renowacja: podłoże przed malowaniem należy starannie umyć i odtłuścić, usunąć luźne fragmenty starej powłoki malarskiej oraz ślady korozji; stare, dobrze przyczepne do podłoża powłoki należy zmatowić (np. przez przeszlifowanie papierem ściernym), a następnie dokładnie odpylić i zagruntować farbą do gruntowania Rafil PODKŁAD.
- Zaleca się pod farby RADACH o jasnym odcieniu stosować Rafil PODKŁAD popielaty jasny, a pod farby RADACH o ciemnym odcieniu stosować Rafil PODKŁAD czerwony tlenkowy.


Przygotowanie wyrobu:

- Farbę starannie wymieszać.Dla opakowań powyżej 5 l i większych stosować mieszanie mechaniczne. Podczas prowadzenia prac należy co ok. 1 h kilkakrotnie dodatkowo zamieszać wyrób. Nieodpowiednie wymieszanie wyrobu spowoduje nałożenie niejednorodnej powłoki
- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).
- Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika), w razie potrzeby dodać maksymalnie do 5% rozcieńczalnika
- Stosować rozcieńczalnik systemowy Rafil Radach Rozcieńczalnik, gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość


Malowanie:

- Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +5°C do +35°C, podłoża od +5°C do +35°C i o 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, wilgotności względnej powietrza do 80%.
- Nie malować podczas intensywnych upałów, wilgotnych powierzchni oraz gdy jest prawdopodobieństwo opadów deszczu.
- Malowanie w czasie występowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, które występują w farbie. Prowadzi to do pogorszenia właściwości aplikacyjnych, jednorodności powłoki i może przyczynić się do pogorszenia trwałości powłoki w czasie jej eksploatacji.
- Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim , wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.
- Malowanie wałkiem może pozostawić charakterystyczną w wyglądzie powłokę co nie ma wpływu na trwałość powłoki. Dla oceny można wstępnie wykonać wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten można
zminimalizować rozcieńczając wyrób i stosując odpowiedniej jakości wałek.
- Następną warstwę nakładać w odstępie co najmniej 3h od wymalowania poprzedniej (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłużają czas schnięcia).
- Przy nakładaniu kolejnej warstwy unikać wcierania farby i wielokrotnego pociągania pędzlem, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy, niejednorodności powłoki itp.
- Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 45 mikronów na sucho. Uzyskuje się to malując cienką warstwą. Dla odpowiedniego efektu dekoracyjnego i ochronnego bardzo ważne jest nałożenie warstwy drugiej (kończącej). Łączna grubość dwóch warstw nie powinna przekraczać 90 mikronów na sucho.
- Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizualnej po min. 24 h.
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki minimum 3 dni.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Rafil Radach Rozcieńczalnik


Uwagi:

- Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.
- W okresie eksploatacji powłoka będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Proces starzenia będzie przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy pędzla lub wałka:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 5%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 2


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: -
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,28-0,38
- ciśnienie natrysku [MPa]: 12-20
- zalecana ilość warstw: 2

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także