Wczytuję dane...

Rafil Podkład Antykorozyjny 5L Czerwony Tlenkowy farba grunt do Radach unikor

Produkt dostępny!
3 szt.
202,56 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Rafil Podkład Antykorozyjny - podkład antykorozyjny do powierzchni ocynkowanych, stalowych i aluminiowych

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: Czerwony TlenkowyFarba gruntująca Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY stosowana jest na podłoża ocynkowane, stalowe i aluminiowe na zewnątrz. Wymagana jest w przypadku powierzchni trudnych lub wymalowanych nieznaną farbą. Tworzy matową, elastyczną powłokę. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża, a w zestawie z farbą nawierzchniową Rafil RADACH, Rafil EKO RADACH lub Rafil DO BRAM I OGRODZEŃ zapewnia długotrwałą ochronę antykorozyjną.


Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY występuje w dwóch odcieniach: szary okienny stosowany pod jasne odcienie farby nawierzchniowej oraz czerwony tlenkowy pod ciemne odcienie farby nawierzchniowej.


Właściwości:

- Trudne powierzchnie metalowe i nieznane wymalowania
- Na powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe
- Długotrwała ochrona przed korozją - w zestawie z farbą nawierzchniową
- Na zewnątrz
- Doskonała przyczepność do podłoża


Zastosowanie

Farba przeznaczona do gruntowania powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych i aluminiowych użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń w celu zabezpieczenia ich przed korozją. W przypadku powierzchni stalowych farbę można nakładać zarówno na nowe jak i stare, oczyszczone podłoża. Nowe elementy ocynkowane i aluminiowe wymagają minimum 1 roku na wysezonowanie. Podkład Antykorozyjny zaleca się stosować w zestawie z farbą nawierzchniową Rafil Radach Farba na Dach lub Rafil do Bram i Ogrodzeń. Produkt do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej [h]: 0,5


Grubość powłoki po wyschnięciu [μm]: 30-40


Wygląd powłoki: mat


Wydajność: do 8 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.


Zalecana ilość warstw: 1


Metody aplikacji: pędzel, wałek, natrysk


Czyszczenie narzędzi: Rafil ROZCIEŃCZALNIK RADACHSposób stosowania


Przygotowanie podłoża:


- Podłoże: Każde podłoże przygotowane do malowania powinno być suche, pozbawione tłuszczu, soli, kurzu, produktów korozji oraz wszelkich pozostałych zanieczyszczeń.
- Podłoże stalowe należy odtłuścić i oczyścić do stopnia St 2 lub St 3 wg PN-EN ISO 8501-1 i PN-EN ISO 12944-4. Możliwe jest w tym celu zastosowanie metod: szlifowania, szczotkowania, dłutowania lub skrobania.
- Podłoże ocynkowane - nowe konstrukcje stalowe ocynkowane zanurzeniowo na gorąco należy malować po schropowaceniu powierzchni lub omieceniu miękkim ścierniwem do uzyskania matowej powierzchni, co poprawia znacznie przyczepność powłoki lakierowej.
- Podłoże ocynkowane matowe, wysezonowane pod wpływem atmosferaliów, należy oczyścić przez usunięcie produktów korozji cynku (tzw. „białej rdzy”) i wszelkich innych zanieczyszczeń. Czyszczenie można przeprowadzić przez omiatanie miękkim ścierniwem, szlifowanie papierem ściernym nr 120 (ręcznie lub przy pomocy narzędzi mechanicznych), mycie wodą ze środkiem powierzchniowo-czynnym (np. Rafil PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA) np. przy użyciu myjek ciśnieniowych, metodą ręczno-mechaniczną (np. przy pomocy szczotek nylonowych z twardego włosia), albo mycie rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną ekstrakcyjną) z użyciem szmat, pędzli lub włóknin syntetycznych z osadzonym ścierniwem. Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy cynku. Po czyszczeniu/myciu zaleca się dokładne płukanie powierzchni czystą wodą i wysuszenie. Nie zaleca się malowania konstrukcji ze stali ocynkowanej przeznaczonej do eksploatacji w zanurzeniu.
- Renowacja: podłoże przed malowaniem należy umyć i odtłuścić, usunąć luźne elementy starej powłoki malarskiej oraz ślady korozji; miejsca skorodowane oczyścić do stopnia St 2 lub St 3 wg PN-EN ISO 8501-1, odpylić, a następnie zagruntować farbą Rafil PODKŁAD. Stare, dobrze przyczepne do podłoża powłoki należy zmatowić (np. przez przeszlifowanie papierem ściernym lub omiecenie ścierniwem), a następnie dokładnie odpylić.
- Beton, tynk: czysty, suchy (max. 4% wilgoci), po minimum 28 dniach dojrzewania, pozbawiony mleczka i szlamu cementowego oraz dodatkowo zagruntowany cienką warstwą farby rozcieńczonej dodatkiem rozcieńczalnika.Przygotowanie wyrobu:

- Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do farb Radach
- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).
- Stosować rozcieńczalnik systemowy Rafil Radach Rozcieńczalnik, gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.


Malowanie:


- Malować w temperaturze otoczenia +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80 %, temperatura podłoża nie może być niższa niż 10 °C nie wyższa niż 35°C i musi być o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy
- Nakładaj pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym
- Farby nawierzchniowe typu Rafil Radach farba na dach oraz Rafil do bram i ogrodzeń nakładać w czasie od 3 do 6 godzin od nałożenia warstwy Farby gruntującej Rafil Podkład
- W przypadku przekroczenia czasu 6 godzin farbę nawierzchniową nakładać po 5 dniach od nałożenia farby gruntującej.
- Wcześniej należy wykonać próbę na małej powierzchni: jeśli w ciągu 30 minut nie nastąpi zmarszczenie powłoki prace malarskie należy kontynuować. W przeciwnym razie odczekać kolejną dobę i wykonać kolejną próbę
- Zaleca się aby jedna warstwa powłoki nie przekraczała 50 μm na sucho
- Zaleca się nakładać 1 warstwę
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Rafil Radach Rozcieńczalnik


Uwagi:

- Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą.
- Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny.
- Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby.
- Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”.
- Zaleca się aby jedna warstwa powłoki nie przekraczała 50 μm na sucho
- Wysychanie powłoki uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza, a także od grubości warstwy i koloru.
- Nie stosować na podłoża modyfikowane pod względem poprawy wodoodporności, jak np. na impregnowane lub hydrofobizowane dachówki.Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy pędzla lub wałka:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 5%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 1


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: wykonać próby w celu dobrania odpowiedniej lepkości roboczej*
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5÷2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3÷0,5
- zalecana ilość warstw: 1


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: -
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,28-0,38
- ciśnienie natrysku [MPa]: 12-20
- zalecana ilość warstw: 1

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także