Wczytuję dane...

Nobikor 1L CZARNY unikor podkład minia farba antykorozyjna Nobiles emalia czarna

Produkt dostępny!
80 szt.
33,53 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Nobiles - Nobikor, antykorozyjna ftalowa farba podkładowa do metalu

opakowanie: 1L

aukcja dotyczy koloru: CZARNY


Nobiles Nobikor to antykorozyjny podkład ftalowy, przeznaczony do ochronnego malowania powierzchni stalowych i żeliwnych pod wyroby: ftalowe, ftalowe karbamidowe, nitrocelulozowe i chlorokauczukowe.

Nobiles Nobikor dzięki zaawansowanej recepturze stanowi najlepszy podkład antykorozyjny. Technologia 3w1 oznacza:
- bardzo dobrą przyczepność do podłoża,
- blokowanie rdzy,
- ochronę powierzchni nawet przy dużych zmianach temperatur (-20°C ÷ +50°C).


Właściwości:
- długotrwała ochrona antykorozyjna,
- wspaniała przyczepność powłoki - nie mniej niż 2 stopnie (wg PN-C-81901)
- wysoka wydajność,
- odporność na działanie wody - wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
- odporność mechaniczna - odporność na uderzenia – co najmniej 50cm spadku ciężarka (wg PN-C-81901)
- odporność na działanie temperatur - wytrzymuje ciągłe działanie temperatur do +50°C (długotrwałe oddziaływanie temperatur powyżej +50°C może powodować zmiany koloru),
- odporność chemiczna - odporna na okresowe działanie rozcieńczonymi kwasami i zasadami (stężenie do 10%) oraz odporna na okresowe działanie (rozpryski, zachlapania) olejów napędowych i benzyn - pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w w/w cieczach.


Przeznaczenie: na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: mat


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy o grubości 30-40µm, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 50%:
- do schnięcia powierzchniowego – 0,5 godziny (Stopień 1),
- do wyschnięcia powłoki – 3 godzin (Stopień 3).

Wymalowana powłoka nadaje się do eksploatacji po 20 godzinach.

Czas nakładania kolejnych warstw na powłokę Nobikoru:
- podkładu Nobikor – min. 20 godzin,
- wyrobów alkidowych – min. 20 godzin,
- wyrobów chlorokauczukowych i nitrocelulozowych* – min. 48 godzin.

* wskazane jest sprawdzenie na małej powierzchni możliwości nałożenia farby nawierzchniowej.

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz nałożenie kilku warstw mogą wydłużyć czas schnięcia.


Wydajność: do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.


Ilość warstw: 2 warstwy


Rozcieńczalnik: Nobiles Rozcieńczalnik RF-04 do wyrobów ftalowych karbamidowych.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników. Dopuszcza się, dla uzyskania odpowiedniej konsystencji produktu, w zależności od metody malowania, rozcieńczyć podkład max. 5% Rozcieńczalnikiem RF-04 do wyrobów ftalowych karbamidowych marki Nobiles.


Przygotowanie podłoża

Podłoża stalowe i żeliwne:
Podłoże przed malowaniem musi być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.), resztki starej, łuszczącej się powłoki należy całkowicie usunąć,
- podłoża wcześniej malowane (poddane renowacji) dokładnie oczyścić z resztek starej, łuszczącej się powłoki, następnie przeszlifować, odpylić i odtłuścić,
- nadać szorstkość gładkim i błyszczącym powierzchnią metalu za pomocą np. papieru ściernego. Usunąć powstały pył i kurz,
- podłoża oczyścić do stopnia czystości powierzchni Sa2 – Sa2 1/2, zgodnie z PN-ISO 8501-1.

Uwaga!
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania pełnych własności ochronnych powłoki. Przed malowaniem emalią nawierzchniową powierzchnię pomalowaną podkładem Nobiles Nobikor należy przeszlifować. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.

Malowanie

Warunki malowania
- temperatura wyrobu – min. +10°C,
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża stalowego powinna być co najmniej 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.

Zalecane metody malowania
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego,
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.

Zapis o dopuszczeniu natrysku został usunięty decyzją koncernu Akzo Nobel, ze względu na spodziewane prawne restrykcje odnośnie aplikacji natryskiem dla produktów zawierających substancję oksym butan-2-onu.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie pędzlem, wałkiem:
- nakładaj 2 warstwy podkładu, w odstępie 20 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy,
- w przypadku skomplikowanych (trudnych do pomalowania) kształtów elementów konstrukcyjnych lub pionowych powierzchni dla uzyskania lepszego efektu nałóż większą ilość warstw,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej, dobrze kryjącej warstwy.

Zalecana grubość warstwy
- na mokro: 80-100 µm,
- na sucho: 30-40 µm.

Uwaga!
Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. Należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane. Podkładu nie należy rozprowadzać na zbyt dużej powierzchni (powstaje wtedy zbyt cienka powłoka). Podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikiem RF-04 do wyrobów ftalowych karbamidowych marki Nobiles. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także