Wczytuję dane...

Sadolin SUPER-Base HP 5L impregnat techniczny drewna grunt podkład

Produkt dostępny!
76 szt.
174,51 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Sadolin SuperBase HP - Impregnat Techniczny Do Drewna

opakowanie: 5L

kolor: bezbarwnySadolin SuperBaseHP to nowoczesny wodny impregnat techniczny przeznaczony do ochrony surowego oraz zabezpieczania wcześniej użytkowanego drewna. Kompatybilny z wodnymi jak i rozpuszczalnikowymi produktami nawierzchniowymi AkzoNobel. Zabezpiecza przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę oraz grzybów podstawczaków powodujących głęboki rozkład drewna. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji w surowe drewno zapewniając mu długoletnią ochronę biologiczną. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie produktów nawierzchniowych.

Polecany jest do elementów drewnianych na zewnątrz jako grunt przed nałożeniem produktów nawierzchniowych na: elewacje, meble ogrodowe, tarasy, płoty szorstkie i lamelowe, balustrady, pergole, okna, drzwi zewnętrzne, balkony, ogrodzenia, drewniane obiekty małej architektury ogrodowej, a także inne powierzchnie drewniane z drewna szorstkiego (tarcicy) oraz heblowanego (gładkiego) na zewnątrz pomieszczeń. Produkt nie jest zalecany do stosowania na drewniane konstrukcje budowlane (np. elementy: mostowe, kratownic, stropowe, itp.).


Zalety produktu:

- zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę i głęboki rozkład drewna,
- głęboko wnika w drewno,
- redukuje chłonność drewna,
- obniża zużycie farb nawierzchniowych oraz wzmacnia strukturę drewna,
- nie barwi drewna oraz nie tworzy powłok na jego powierzchni,
- nadaje się do stosowania jako podkład pod wszystkie typy farb i środków do drewna.


Przeznaczenie: Na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: Bezbarwny Mat


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 65% przy dobrej wentylacji:

- ostrożne użytkowanie – po 3 godzinach
- nanoszenie następnej warstwy – po całkowitym wyschnięciu (min. po 5 godzinach)
- nanoszenie preparatów nawierzchniowych – po 16 godzinach

Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.


Wydajność: 

Przy rekomendowanym zużyciu: do 5m2/l. W celu uzyskania optymalnej ochrony należy aplikować w ilości całkowitej 200 g/m2 (co odpowiada 200 ml/m2) łącznie dla wszystkich warstw.


Ilość warstw: 2-3 warstwy do uzyskania łącznego zużycia 200 g/m2 (co odpowiada 200 ml/m2)


Rozcieńczalnik: Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.


Przygotowanie podłoża

Podłoża do malowania muszą być:

- suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyścić do surowego drewna lub usunąć skażone drewno, następnie wypełnić ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównać i przeszlifować,

Podłoża poddawane renowacji:

- usuń dokładnie stare powłoki do surowego drewna,

Uwaga! Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Malowanie

Warunki impregnowania:

- temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +5°C a +35°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 85%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.

Zalecane metody impregnowania:

- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego,


Parametry impregnowania:

- nie rozcieńczać impregnatu przed użyciem, nie mieszać z innymi produktami,
- aplikować z dala od osób postronnych i zwierząt,
- nakładać w 2-3 warstwach przy pomocy pędzla, w ilości całkowitej 200 g/m2 co odpowiada 200ml/m2 łącznie dla wszystkich warstw,
- nie przekraczać zalecanych ilości produktu,
- rozprowadzać dokładnie wzdłuż słojów drewna,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić,
- kolejne warstwy produktu nakładać po całkowitym wyschnięciu poprzedniej warstwy (minimum 5 godzin),
- świeżo zaimpregnowane drewno do czasu całkowitego wyschnięcia należy chronić przed deszczem,
- po 16 godzinach od nałożenia ostatniej warstwy impregnatu technicznego Sadolin SuperBaseHP należy nakładać inne preparaty ochronno-dekoracyjne, nieposiadające właściwości biobójczych.

Uwaga! 

- W trakcie stosowania produktu oraz przez co najmniej 24 godziny po jego użyciu, należy zapewnić dobrą wentylację.
- Zaimpregnowane drewno przechowywać z dala od osób postronnych i zwierząt do czasu wyschnięcia.
- Do malowania dużych powierzchni używaj produktu z jednej serii produkcyjnej. Nr serii na opakowaniu.
- Wszystkie impregnowane elementy/płaszczyzny należy zaimpregnować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna (dotyczy wszystkich warstw).
- Zaimpregnowane elementy należy pokryć odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską przed wystawieniem ich na działanie czynników atmosferycznych. Malowane elementy konserwować zgodnie z zaleceniami producenta produktu nawierzchniowego.
- Produkt do zastosowań zewnętrznych oraz do malowania ram okiennych i drzwi zewnętrznych – nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych.
- Produkt do stosowania w 2 i 3 klasie użytkowania, przeznaczony dla użytkowników powszechnych oraz profesjonalnych.
- Produkt należy stosować wyłącznie na drewnie nieznajdującym się w bezpośredniej styczności z żywnością, wodą pitną, napojami i karmą dla zwierząt. W przypadku zastosowań in-situ, podczas aplikacji oraz suszenia należy chronić grunt np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie zanieczyszczać produktem żywności, napojów, karmy dla zwierząt oraz przyborów i powierzchni mających kontakt z żywnością, napojami i karmą dla zwierząt. Nie stosować produktu i zaimpregnowanego drewna nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (np. pomost nad stawem) w celu uniknięcia uwolnienia bezpośrednio do wody. W celu ochrony organizmów wodnych nie używać impregnowanego drewna w pobliżu środowiska wodnego.
- Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy umyć wodą. Ścieków powstałych podczas mycia opakowań po produkcie i narzędzi nie usuwać do kanalizacji. Wszelkie pozostałości i wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji.
- Nie stosować w celu zabezpieczania malowanych powierzchni przed innymi szkodnikami.
- Podczas aplikacji produktu i przenoszenia zaimpregnowanego drewna przez użytkownika profesjonalnego stosować odpowiednie środki ochrony indywidualnej, kombinezon powlekany / rękawice ochronne (wykonane z EN374).
- Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć je wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności..

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także