Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Koszt wysyłki od: 16.80 PLN

CEKOR R - Farba Ftalowo-Silikonowa przeciwrdzewna renowacyjna

opakowanie: 1L

kolor: czerwony tlenkowyFarba ftalowo-silikonowa CEKOR-R® przeznaczona jest do antykorozyjnego zabezpieczania zewnętrznych powierzchni rurociągów cieplnych o temperaturze czynnika grzejnego oraz innych stalowych elementów instalacyjnych, a także konstrukcji stalowych i elementów żeliwnych nie narażonych na działanie podwyższonej temperatury. Farba ma dobrą tolerancję dla niedokładnie oczyszczonego i wilgotnego podłoża, można ją nakładać na powierzchnie oczyszczone metodą szczotkowania, uzyskując przy tym trwałe i skuteczne pokrycie ochronne.


Farba CEKOR-R® nie wymaga nakładania powłoki nawierzchniowej, ale może być stosowana jako podkład antykorozyjny pod farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe.


Główne cechy użytkowe:

- tworzy zestawy powłoki nadającej się do zastosowań pod rozmaite podłoża przemysłowe,
- dobra odporność na podwyższone temperatury,
- przeznaczony jest do gruntowania powierzchni stalowych i żeliwnych,
- nie zawiera pigmentów chromowych i ołowiowych,
- pozwala na uzyskanie szerokiego zakresu zestawów powłok, które mogą być eksploatowane w różnych warunkach w tym również w klimacie miejsko-przemysłowym,
- Farba CEKOR-R® daje gładki wygląd powłoki, bez zmarszczeń i chropowatości,
- do stosowania pod emalie ftalowe modyfikowane np.: (RENOLAK F, CHLOROKAUCZUK CP).


Stopień połysku: półmat 


Zalecana grubość powłoki na sucho: 40 ÷ 50 μm


Zalecana ilość warstw: 2 ÷ 4 bez emalii nawierzchniowej


Zalecana ilość warstw: 2 dla zestawu z emalią nawierzchniową.


Wskazówki dotyczące odporności chemicznej:

- Środowisko Kwasów:
-- Chlapanie i rozlanie: Dobra
-- Opary: Dobra
- Środowisko Zasad:
-- Chlapanie i rozlanie: Dobra
-- Opary: Bardzo Dobra
- Środowisko Rozpuszczalników:
-- Chlapanie i rozlanie: Dobra
-- Opary: Dobra
- Środowisko Roztworów soli:
-- Chlapanie i rozlanie: Bardzo Dobra
-- Opary: Bardzo Dobra
- Środowisko Wody:
-- Chlapanie i rozlanie: Bardzo Dobra
-- Opary: Bardzo Dobra


Odporność na podwyższoną temperaturę :

- Oddziaływanie ciągłe – 200 ºC
- Oddziaływanie okresowe – 300 ºC
- W temperaturze powyżej 200°C możliwa jest zmiana barwy bez wpływu na inne właściwości powłoki.


Kompatybilność z innymi powłokami :

CEKOR R® jako podłoże dobrze przygotowane i usieciowane nadaje się pod powłoki z takich wyrobów jak: farby i emalie ftalowe, ftalowe modyfikowane oraz chlorokauczukowe. W przypadku nakładania innych wyrobów nawierzchniowych, należy najpierw skonsultować się z PPG Polifarb Cieszyn S.A..


Przygotowanie podłoża :

- Nanosić na suche, czyste podłoże metaliczne przygotowane i oczyszczone min. do St. 2 wg PN-ISO 8501-1.
- Nanosić na suche, czyste podłoże malowane z usuniętym brudem, olejem, tłuszczem i innymi zabrudzeniami.


Sposób użycia :

- Farbę CEKOR R® przeznaczony jest do nakładania pędzlem, natryskiem pneumatycznym. Powłoka wysycha w temperaturze otoczenia. Farba CEKOR-R® jest jednocześnie farbą podkładową i nawierzchniową. W zależności od stopnia agresywności środowiska zaleca się nakładanie 2 ÷ 4 warstw w 24 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy.
- W przypadku, kiedy wymagany jest odpowiedni efekt dekoracyjny, na farbę CEKOR-R® można nałożyć 1-2 warstwy emalii lub farby ftalowej, ftalowej modyfikowanej, chlorokauczukowej. Pierwszą warstwę emalii ftalowej można nanosić po 24 godzinach aklimatyzacji powłoki z CEKORU R® w temperaturze otoczenia, a pierwszą warstwę emalii chlorokauczukowej ogólnego stosowania po 10 dniach aklimatyzacji.
- Do rozcieńczania farby CEKOR-R® używa się rozcieńczalników do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania, lub rozcieńczalnika wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania.
- Rozcieńczalnik należy dodawać po dokładnym wymieszaniu odstanego wyrobu.


Nakładanie: Pędzel, wałek


Natrysk pneumatyczny:

- Lepkość przy natrysku 22 ÷ 27 s DIN 4/20ºC
- Dysza 1,5 ÷ 2 mm
- Ciśnienie rozpylające min. 0,3 MPa (= około 3 bar)
- Grubość powłoki na mokro około 80 μm

Powyższe parametry mogą być zmienione, w zależności o zastosowanego sprzętu do natrysku.


Oczyszczanie :

Sprzęt i narzędzia wykorzystane do natrysku należy oczyszczać przy pomocy następujących rozcieńczalników: ftalowy karbamidowy ogólnego stosowania.


Wydajność :

- Teoretyczna: przy grubości powłoki na sucho 40 μm – 13,2 m2/litr.
- przy grubości powłoki na sucho 80 μm – 6,6 m2/litr.
- Praktyczna: zależy od wybranego koloru, kształtu malowanego przedmiotu, metody aplikacji i warunków podłoża.


Temperatura i wilgotność względna:

- Temperatura podłoża: min. 5ºC - max 40ºC
- Temperatura otoczenia: min. 10ºC - max 35ºC
- Temperatura wyrobu: min. 10ºC - max 35ºC
- Wilgotność względna: max. 75%
- Punkt rosy: min. +3 ºC 


Czas schnięcia :

Proces suszenia powłoki, można prowadzić już w temperaturze otoczenia (15-18°C). Zmierzony przy grubości powłoki na sucho równej 40 μm. Wilgotność względna 65%.

Pyłosuchość: 20ºC - 6 h

Suchość w dotyku:  20ºC - 24 h

Pełne utwardzenie: 80 ºC - 30 min.

Utwardzona powłoka charakteryzuje się dobrą przyczepnością do podłoża dużą elastycznością dobrą twardością i odpornością na uderzenie. Podczas procesu malowania i utwardzania należy zapewnić odpowiednią wentylację.


Przemalowywanie :

Powłoki, można przemalowywać bez konieczności szlifowania pod warunkiem, że powłoka jest wolna od brudu, olejów, tłuszczy i zanieczyszczeń. W przypadku nie spełnienia tych wymagań należy kontrolnie sprawdzić na przyczepność bez szlifowania. W przypadku dobrej przyczepności (I klasy) można malować bez szlifowania. Gdy przyczepność jest (II klasy) powłokę należy szlifować dla zwiększenia przyczepności oraz usunięcia wszelkiego brudu. Papier ścierny granulacji 180 ÷ 220.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także