Wczytuję dane...

Klej Montażowy MOCNY SZYBKI 290ml BEZBARWNY Polimer Hybrydowy Dragon Power

Produkt dostępny!
6 szt.
32,29 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Dragon Power Klej Montażowy Polimer Hybrydowy

opakowanie: 290ml

aukcja dotyczy koloru: BEZBARWNY


Wysokiej jakości, jednoskładnikowy, szybkoschnący, elastyczny klej na bazie modyfikowanych silanów z właściwościami uszczelniającymi. Jest wyjątkowo mocny i trwale elastyczny po całkowitym utwardzeniu. Charakteryzuje się wysoką siłą wiązania. Odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Spoinę można malować większością farb akrylowych i rozpuszczalnikowych. Może być stosowany nawet na lekko wilgotne powierzchnie. Nie powoduje korozji metali. Nie zawiera izocyjanianów oraz rozpuszczalników.


Klej hybrydowy łączy w sobie zalety dwustronnej taśmy z reaktywnym systemem adhezyjnym:

- podczas montażu posiada właściwości silnego wiązania początkowego i silne łączenia wewnątrzcząsteczkowe;
- po wyschnięciu pod wpływem wilgoci z powietrza wulkanizuje w trwale elastyczne i ekstremalnie silne połączenie adhezyjne.


Łączenie inicjalne:

Siła wewnątrzcząsteczkowa preparatu, natychmiast po aplikacji powala na klejenie bez stosowania dodatkowych konstrukcji podtrzymujących:

- Siła wewnętrzna (zaraz po aplikacji) > 0,0013 N/mm²
- Siła na m² klejonej powierzchni > 1300 N (> 130 kg)

Po jednej godzinie, siła łączenia zwiększa się w następujący sposób:

- Siły wewnętrzne (po 60 minutach) > 0,0039 N/mm²
- Siła na m² klejonej powierzchni > 3900 N (> 390 kg)


Po wyschnięciu:

Klej hybrydowy zastyga w trwale elastyczne i ekstremalnie silne połączenie pod wpływem wilgoci z powietrza. Maksymalne naprężenia to >2 N/mm² (ISO37), 1,1 N/ mm² (ISO8339-40), siła ścinająca to około 1-3 N/mm² w zależności od klejonej konstrukcji. Wydłużenie przy rozciąganiu aż do zniszczenia: 380% (DIN53504/ISO37).


Cechy produktu:

- szybkowiążący,
- elastyczny,
- wytrzymały
- odporny na działanie UV,
- można stosować na lekko wilgotne powierzchnie,
- możliwość pokrycia,
- do wewnątrz i na zewnątrz.


Zastosowanie

Przeznaczony do klejenia  i uszczelniania materiałów porowatych jak i nieporowatych stosowanych w budownictwie, inżynierii, motoryzacji, robotach stoczniowych, itd.  Idealny do łączenia i mocowania listew, parapetów, progów, paneli, okładzin, izolacji, balustrad, itp. oraz do uszczelniania okien, ram, drzwi, rynien, ścian, świetlików, kominków, itp. Posiada doskonałą przyczepność do większości materiałów tj. aluminium, cynk, stal galwanizowana, stal nierdzewna, kamień naturalny, beton, cegła, ceramika szkliwiona, drewno, laminat, szkło, różnego typu materiały syntetyczne itp. Może być stosowany nawet na wilgotne powierzchnie. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. 


Odporność termiczna: od -40°C do +90°C


Wydajność: 1-2 m2/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża, przy założeniu grubości warstwy 1 mm


Czas kształtowania wierzchniej warstwy (23 °C i 50 % R.H.): 35 min


Szybkość utwardzania (23 °C i 50 % R.H.): 2,5 do 3 mm/24 h


Odporność na wilgoć: bardzo dobra


Gęstość pozorna: 24 kg/m3 ±15%


Nasiąkliwość po 24h w wodzie przy częściowym zanurzeniu: 1 kg/m2


Wytrzymałość na ściskanie: ≥ 35 kPa


Wytrzymałość na rozciąganie prostopadłe do powierzchni czołowych: 50 kPa


Przyrost wysokości (stopień ekspansji) piany aplikowanej w szczelinie: 150% ±10%


Czas cięcia: 36 min. ±10%


Stabilność wymiarowa po 48h w temp. +40 ºC i RH 95%: ±5% w kierunku długości i szerokości; ±9% w kierunku grubości.


Naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu: ≥ 15 kPa


Przyczepność piany aplikowanej w temperaturze od +5°C do +30°C, do podłoża z drewna, PCV-U lub metalu, określona wytrzymałość na rozciąganie:   50 kPaSposób użycia

Przygotowanie powierzchni: Klejone powierzchnie dokładnie oczyścić z kurzu, pyłu, tłuszczu, smaru, rdzy i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność. Powierzchnie w bezpośrednim sąsiedztwie miejsc wypełnianych klejem należy zabezpieczyć za pomocą taśmy malarskiej.

Temperatura podczas wykonywania prac: Prace prowadzić w temp. od +5 ºC do +40 ºC (temperatura powietrza, podłoża oraz uszczelnianych elementów).

Aplikacja jako klej: Klej nakładać punktowo lub równoległymi pasmami na jedną z powierzchni (nie zamykając obwodu). Dla osiągnięcia najlepszych rezultatów zaleca się stosowanie warstwy kleju o grubości 3,2 mm między klejonymi elementami (szczególnie ważne w przypadku stosowania na zewnątrz lub w wilgotnych miejscach). Do osiągnięcia tego efektu poleca się umieszczenie pomiędzy klejonymi powierzchniami dystansów o grubości 3,2 mm. Jeśli ze względów technicznych grubość taka nie może być zastosowana, dopuszcza się szczelinę nie mniejszą niż 1,5 mm (klejenie wewnątrz pomieszczeń).

Czas stanu “otwartego”: Część klejoną docisnąć najszybciej, jak to jest możliwe, maksymalnie w ciągu 15 minut (zależne od temperatury i wilgotności). Na tym etapie możliwe jest doklejenie materiału, jednak musi on zostać silnie dociśnięty ręcznie lub przy pomocy gumowego młotka.

Aplikacja jako uszczelniacz: Uszczelniacz powinien przylegać jedynie do dylatowanych powierzchni. Na spód szczeliny dylatacyjnej nałożyć taśmę samoprzylepną aby uniknąć przylgnięcia uszczelniacza z trzech, zamiast dwóch stron. Należy nakładać co najmniej warstwę o grubości 6 mm. Zbyt głębokie złączenia (powyżej 15 mm) powinny zostać uzupełnione odpowiednimi pianami wypełniającymi.

Rozmiary łączeń (Szerokość / Głębokość / Akceptowalne różnice):

- 6 mm / 6 mm / ± 1 mm,
- 8 mm / 6 mm / ± 1 mm,
- 10 mm / 6-8 mm / ± 2 mm,
- 15 mm / 10 mm / ± 2 mm,
- 20 mm / 10-12 mm / ± 2 mm,
- 25 mm / 15 mm / ± 3 mm.

Ilości preparatu, dla początkowego łączenia: Klej hybrydowy jest nakładany w formie pasków preparatu. Poprzez nałożenie na element klejony, rozprowadza się on również na drugą powierzchnię. Warstwa preparatu ma wpływ na siłę połączenia zarówno wstępnego, jak i końcowego. Zależność pomiędzy wymiarami pasków oraz końcowej powierzchni klejenia wynika ze struktury powierzchni klejonych oraz od grubości pasków. Trójkątny pasek preparatu o 9mm szerokości i 9mm wysokości (40mm²) powoduje szerokość klejenia ok. 13 mm przy grubości 3 mm na gładkich materiałach. Na nierównych powierzchniach, minimalna grubość warstwy 3 mm zostaje uzyskana przy nałożeniu 10 mm paska. Przy grubości paska 1,5 cm szerokości to odpowiednio: 26 i 20 mm. Paski należy układać równolegle do siebie, by pozwolić na dotarcie wilgoci z powietrza do całej powierzchni klejonej. Stosowanie standardowego paska 9 mm szerokości i wysokości 9 mm – po dociśnięciu klejonych powierzchni – grubości 1,5 i 3 mm. Zależność ta może być uzależniona od odległości między pasami kleju oraz masy klejonych elementów. Poziom warstw kleju powinien być stały. Doradza się, aby przeprowadzić wstępne testy. Podczas klejenia większych elementów ściennych i stropowych, należy wziąć pod uwagę możliwe występujące siły grawitacyjne.

Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: Zabrudzone narzędzia i świeże plamy czyścić rozcieńczalnikiem White Spirit. Po wyschnięciu klej można usunąć tylko mechanicznie.

Rozcieńczanie kleju: Nie zaleca się rozcieńczania kleju.

Ograniczenia i uwagi: Po zakończeniu prac opakowanie z klejem szczelnie zamknąć. Nie stosować do klejenia styropianu oraz miękkiego i spienionego PCW. Przed zastosowaniem sprawdzić odporność materiału na działanie kleju w niewidocznym miejscu. Pełna wytrzymałość spoina uzyskuje po ok.48 h. Nie jest przeznaczony do stosowania na powierzchnie mające bezpośredni kontakt z żywnością. Nie klei PP, PE, PA, PTFE, powierzchni bitumicznych, poliwęglanów i poliakrylanów. Nie stosować do klejenia elementów na stałe zanurzonych w wodzie, narażonych na stałą, wysoką wilgotność oraz o styku mniejszym niż 5 mm. Spoinę można malować (po uprzednim teście przyczepności) większością farb wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych, także metodą mokre na mokre, jednak nie wcześniej niż 48 godzin od nałożenia kleju. Farby alkidowe wymagają dłuższego czasu schnięcia. Przed malowaniem farbą sprawdzić jej reakcję na spoinę.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także