Wczytuję dane...

Radach 5L Wiśniowy RAL3011 PÓŁMAT farba na dach Rafil ocynk stal aluminium 

Produkt dostępny!
1 szt.
279,20 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Rafil Radach - Farba Na Dach

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: Wiśniowy RAL 3011 PÓŁMATWysokiej jakości gruntoemalia poliwinylowo-akrylowa RADACH FARBA NA DACH przeznaczona jest do ochronno-dekoracyjnego malowania zewnętrznych powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych i aluminiowych. Farba stosowana jest zarówno do wykonywania nowych wymalowań, jak i renowacji starych powłok malarskich. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do podłoża. Tworzy szybkoschnące, wysoce elastyczne powłoki o podwyższonej odporności na działanie światła słonecznego, wody i innych czynników atmosferycznych. RADACH FARBA NA DACH zapewnia długotrwały efekt dekoracyjny malowanych powierzchni, a w zestawieniu z Rafil PODKŁAD ANTYKOROZYJNY stanowi silne zabezpieczenie przed korozją.Właściwości:

- 2w1 grunt i farba w jednym, 
- Podwyższona ochrona przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi i UV
- Gwarancja Ochrony 8-lat*
- Szybkoschnąca, sucha w dotyku po 60 min
- Wysoka elastyczność i trwałość powłoki
- Na zewnątrz
- Powierzchnie ocynkowane, stalowe i aluminiowe
- Długotrwałe zabezpieczenie malowanej powierzchni

*Nazwa i adres Gwaranta: RADOMSKA FABRYKA FARB I LAKIERÓW RAFIL SA, Radom, ul. Czarna 29. Czas trwania i terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej: 8 lat od daty zakupu, terytorium Polski. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Pełny tekst warunków gwarancji dostępny na stronie internetowej producenta.


Zastosowanie

Farba przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania zewnętrznych powierzchni metalowych: stalowych, ocynkowanych i aluminiowych, zarówno do wykonywania nowych wymalowań jak i renowacji starych powłok malarskich. Szczególnie polecana do malowania dachów, rynien, parapetów itp. Produkt do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej [h]: 1
- stopień 3, najwyżej [h]: 3


Czas całkowitego utwardzenia powłoki [h]: 72


Wydajność: do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.


Zalecana ilość warstw: 2-3


Wygląd powłok: połysk lub półmat**

** Wygląd powłoki po wymalowaniu zgodnie z zaleceniem producenta. Wizualnie ostateczne wymalowanie ma delikatnie świecąca się powłokę. Zalecamy wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m2 dla oceny i akceptacji wizualnej przeprowadzonej po min. 24 h od wymalowania.


Powłoka farby nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne, benzyny.


Należy unikać stałego kontaktu powłoki z wodą. Powłoki pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie. Należy zapewnić stałe odprowadzanie wody np. podczas deszczu.


Powłoka farby jest termoplastyczna ­ należy unikać wysokich temperatur powyżej 80 st. C.Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Podłoże przeznaczone do malowania powinno być czyste, suche, dokładnie odtłuszczone i bez śladów korozji.
- Powierzchnie blachy ocynkowanej przemyć wodnym roztworem preparatu Rafil PREPARAT DO ODTŁUSZCZANIA, a następnie spłukać czystą wodą i wysuszyć. W przypadku występowania ,,białej rdzy" zaleca się zmycie powierzchni wodą lub usunięcie zanieczyszczeń metodą ręczno-mechaniczną (np. przy pomocy szczotek nylonowych, albo z użyciem szmat lub włóknin syntetycznych z osadzonym ścierniwem). Należy przy tym zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić warstwy cynku.
- Przy renowacji: stare, spękane, słabo przylegające powłoki należy starannie usunąć (szczotką, szpachelką lub skrobakiem), miejsca zardzewiałe dokładnie przeszlifować, odpylić, a następnie zagruntować farbą do gruntowania Rafil PODKŁAD.
- Stare dobrze przyczepne powłoki zmatowić papierem ściernym i odpylić.
- Powyższe zasady należy stosować także przy renowacji blach powlekanych metodami przemysłowymi.


Przygotowanie wyrobu:

- Przed przystąpieniem do malowania farbę należy dokładnie wymieszać i w razie potrzeby rozcieńczyć rozcieńczalnikiem do farb Radach
- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).
- Stosować rozcieńczalnik systemowy Rafil Radach Rozcieńczalnik, gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.


Malowanie:

- Nakładaj pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym
- Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 40 mikronów na sucho. Uzyskuje się to malując cienką warstwą. Dla odpowiedniego efektu dekoracyjnego i ochronnego bardzo ważne jest nałożenie warstwy drugiej (kończącej), która powinna być nałożona grubiej na wyrobie. Dzięki temu uzyskamy powłokę o lekkim połysku (nałożenie zbyt cienkiej ostatecznej warstwy spowoduje nieodpowiedni efekt dekoracyjny np.: mała rozlewność, niski połysk) .Łączna grubość dwóch warstw nie powinna przekraczać 110 mikronów na sucho.
- Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizualnej po min. 24 h.
- Zaleca się nakładać od 2 do 3 warstw
- Kolejne warstwy farby nakładać w odstępach co najmniej 6 h
- Malować w temperaturze otoczenia +5°C do +35°C i wilgotności powietrza poniżej 80 %, temperatura podłoża nie może być niższa niż 10 °C nie wyższa niż 35°C i musi być o minimum 3°C wyższa od temperatury punktu rosy.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Rafil Radach Rozcieńczalnik


Uwagi:

- Nie malować w czasie deszczu i mgły oraz przed burzą.
- Malować w słoneczne dni, jednak należy unikać malowania powierzchni nagrzanych do nadmiernie wysokich temperatur, np. podczas intensywnych letnich upałów. W takich warunkach, zawarty w farbie rozcieńczalnik szybko odparowuje, pogarszając zdolność farby do rozlewania się po malowanej powierzchni, co może być przyczyną powstawania wad powłoki, negatywnie wpływających na jej trwałość i efekt dekoracyjny.
- Zaleca się malować pędzlem z miękkim włosiem i unikać wielokrotnego pociągania pędzlem w jednym miejscu, co może prowadzić do rozmiękczania poprzedniej warstwy farby.
- Przy malowaniu natryskiem należy unikać zjawiska tzw. „suchego natrysku”.
- Zaleca się aby jedna warstwa powłoki nie przekraczała 40 μm na sucho
- Wysychanie powłoki uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza, a także od grubości warstwy i koloru.
- Nie stosować na podłoża modyfikowane pod względem poprawy wodoodporności, jak np. na impregnowane lub hydrofobizowane dachówki.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy pędzla lub wałka:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 5%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 2-3


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 10%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5÷2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3÷0,5
- zalecana ilość warstw: 2


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: -
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,28-0,38
- ciśnienie natrysku [MPa]: 12-20
- zalecana ilość warstw: 2

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także