Wczytuję dane...

Śnieżka Chlorokauczuk ŻÓŁTY RAL1003 5L farba emalia chlorokauczukowa Supermal

Produkt dostępny!
4 szt.
194,87 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Śnieżka Supermal - Emalia Chlorokauczukowa Do Elementów Stalowych, Żeliwnych

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy produktu w kolorze: ŻÓŁTY RAL 1003 POŁYSKSUPERMAL® Emalia chlorokauczukowa przeznaczona jest do malowania zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych narażonych na działanie czynników atmosferycznych. Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-­wapiennych, a także do malowania urządzeń i konstrukcji eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń.


Cechy produktu:

- zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych,
- zwiększona odporność na uderzenia i zarysowania,
- doskonałe właściwości ochronne i dekoracyjne.


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej [h]: 4
- stopień 3, najwyże [h]: 16


Wygląd powłoki: połysk


Zalecana grubość dla pierwszej warstwy, na sucho*: 35 mikronów

* Przed nałożeniem drugiej warstwy metodą "dopiero po min. 5 dniach" (patrz sposób stosowania) każdorazowo należy wykonać wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 15 minut od wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować. Zalecenia te są powiązane m.in. z: grubością nałożonych powłok, wilgotnością, temperaturą i cyrkulacją powietrza, kolorem. Jednocześnie należy unikać malując emalią wielokrotnego przeciągania pędzlem, gdyż może to prowadzić do rozmiękczenia warstwy poprzedniej i/lub powstania niejednorodności na powłoce. Pędzel powinien być miękki, jednorodnie zakończony.


Wydajność: do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu


Zalecana ilość warstw: 2-3Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być oczyszczone.
- Nowe powierzchnie metalowe oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń i pomalować Śnieżka Podkład Chlorokauczukowy.
- Świeży tynk, beton sezonować 4 tygodnie.
- Nowy niegruntowany beton – do pierwszego malowania stosować emalię chlorokauczukową rozcieńczoną w stosunku 3:1.
- Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia oraz zagruntować Podkładem Chlorokauczukowym
- Oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.
- Dobrej jakości powłoki zmatowić papierem drobnoziarnistym.


Przygotowanie wyrobu:

- Emalię starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych w ilości do 3%, lub w profesjonalnie przygotowanych instalacjach przez natrysk pneumatyczny (max. rozcieńczanie do 25%).


Malowanie:

- Nakładać pędzlem, wałkiem lub w profesjonalnie do tego przystosowanych pomieszczeniach przez natrysk pneumatyczny.
- Zaleca się nakładać 2-­3 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska.
- Następną warstwę nakładać w czasie od 0,5 h do 2 h lub po min. 5 dniach od wymalowania warstwy poprzedniej.
- Malować w temperaturze otoczenia +10°C do +25°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.
- Pełne utwardzenie powłoki następuje po 10 dniach.


Uwagi:

- Wysychanie powłoki emalii uzależnione jest od czynników zewnętrznych takich jak: temperatura, wilgotność, cyrkulacja powietrza, a także od grubości warstwy i koloru.
- Przed nałożeniem drugiej warstwy metodą drugą (tj. dopiero po min. 5 dniach) każdorazowo należy wykonać wymalowanie próbne, tj. sprawdzić na małej powierzchni możliwość nałożenia tej warstwy. Jeżeli w ciągu 15 minut od wykonania próbnego wymalowania nie wystąpią wady powłoki w postaci pomarszczeń malowanie można kontynuować.
- Nakładanie kolejnych warstw w niewłaściwym czasie spowoduje pomarszczenie powłoki.
- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru). Różnica w kolorze po wymalowaniu na powierzchni między różnymi partiami szczególnie widoczna będzie dla kolorów: popielatego RAL 7038, szarego RAL 7010.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy użyciu pędzel, wałek:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 3
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 2-3


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny:

- lepkość farby [s]: 25÷35 
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 25
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5÷2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3÷0,5 
- zalecana ilość warstw: 2-3

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także