Wczytuję dane...

Śnieżka Urekor S 10L POPIELATY szary unikor minia podkład antykorozyjny farba przeciw rdzy

Produkt dostępny!
16 szt.
267,51 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Śnieżka Urekor S - podkład antykorozyjny do elementów stalowych i żeliwnych

opakowanie: 10L

aukcja dotyczy koloru: POPIELATYPodkładowa farba antykorozyjna UREKOR S jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej i mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających i pomocniczych. Daje szybkoschnące, matowe, elastyczne powłoki doskonale przyczepne do podłoża, o stosownej do przeznaczenia twardości. Stosuje się ją do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia ich przed korozją. UREKOR S zaleca się stosować jako podkład pod następujące farby i emalie nawierzchniowe: ftalowe, ftalowe modyfikowane.  Dopuszcza się stosowanie pod bazy emalii chlorokauczukowej.


Właściwości:
- zabezpiecza przez korozją
- doskonała przyczepność do podłoża
- szybkie wysychanie
- podwyższa trwałość warstwy nawierzchniowej
- farba w kolorze czerwonym tlenkowym i czarnym wytrzymuje temperaturę do 200°C.


Efekt dekoracyjny powłoki: mat


Wydajność: do 9 m²/L przy jednokrotnym malowaniu


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]: 1


Rozcieńczalnik: Śnieżka Rozcieńczalnik olejno­-ftalowy lub olejno-ftalowy bezaromatyczny, Śnieżka Rozcieńczalnik chlorokauczukowy


Grubość jednej warstwy po wyschnięciu powłoki [µm]: 35 ± 5Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Nowe niemalowane wcześniej podłoża metalowe powinny być oczyszczone do "srebrnego" metalu (20 wg PN-ISO 8501-1:1996).
- Stare powierzchnie oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń.
- Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia.
- Oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.


Przygotowanie wyrobu:

- Farbę starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem olejno-­ftalowym bezaromatycznym, rozcieńczalnikiem olejno-­ftalowym lub rozcieńczalnikiem chlorokauczukowym.


Malowanie:

- Malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny.
- Zaleca się nakładać 1-2 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska.
- Następną warstwę nakładać po upływie 4-6 godzin.
- Warstwy nawierzchniowe nakładać po 24 godzinach schnięcia, chlorokauczukowe po minimum 72 godzinach lub według zaleceń dla farby nawierzchniowej. Przed malowaniem wykonać na małej powierzchni wymalowanie próbne - jeśli nowo nałożona
warstwa nie powoduje marszczenia powłoki, prace można kontynuować
- Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny:
- lepkość farby [s]: 25÷35
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 20
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5÷2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3÷0,5
- zalecana ilość warstw: 1-2


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:
- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: 0
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,26
- ciśnienie natrysku [MPa]: 20÷21
- zalecana ilość warstw: 1

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także