Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Cena jednostkowa: 39.59 PLN
EAN: 5902986044014
Koszt wysyłki od: 17.00 PLN

Akrybet B30 - antypoślizgowa akrylowa farba do posadzek betonowych

opakowanie: 10L

aukcja dotyczy koloru: SZARYAKRYBET B-30 POSADZKA to najwyższej jakości rozpuszczalnikowa akrylowa farba do dekoracyjno-ochronnego malowania posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych w pomieszczeniach zamkniętych: halach przemysłowych, garażach, magazynach, halach sprzedażowych, parkingach podziemnych, ciągach komunikacyjnych. Farba posiada wysoką odporność na stałe oddziaływanie wody, detergentów, ścieranie spowodowane między innymi ruchem wózków widłowych oraz krótkotrwałe działanie smarów czy olejów. Dodatkowo dzięki odporności na działanie czynników atmosferycznych AKRYBET B-30 POSADZKA może być stosowany na zewnątrz pomieszczeń.


Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk


Temperatura pracy: temperatura wyrobu, podłoża i powietrza +10 st. C do +25 st. C


Ilość warstw: 2


Wygląd powłoki: matowy


Schnięcie: minimum 12 godzin przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20 st. C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.


Nanoszenie kolejnej warstwy: minimum 12 godzin przy temperaturze powietrza i podłoża ok. 20 st. C i wilg. wzgl. powietrza ok. 55%.


Minimalna temperatura użytkowania powłoki: - 30 st. C


Maksymalna temperatura użytkowania powłoki: + 80 st. C


Rozcieńczalnik: AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, Rozcieńczalnik do farby DROMAL®, Rozcieńczalnik toluenowy


Czyszczenie narzędzi: AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, Rozcieńczalnik do farby DROMAL®, Rozcieńczalnik toluenowy


Wydajność: w zależności od chłonności podłoża do 8 m2/l przy jednokrotnym malowaniuPrzygotowanie podłoża


Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Wszelkie ubytki i nierówności podłoża należy wypełnić odpowiednią zaprawą cementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami o dobrej przyczepności należy umyć je wodą z dodatkiem detergentu, pozostawić do całkowitego wyschnięcia oraz wykonać próbę przyczepności. W przypadku malowania podłoży zagrzybionych, pokrytych pleśnią lub glonami, należy je dokładnie mechanicznie oczyścić i zmyć środkiem do zmywania glonów i grzybów BIOTOX TOTAL zgodnie z zaleceniami producenta. Świeże posadzki cementowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowym można malować po upływie 28 dni, natomiast anhydrytowe i jastrychowe po min. 6 tygodniach sezonowania.

Świeże chłonne lub stare, dotąd niezabezpieczone podłoża przed nałożeniem farby AKRYBET B-30 POSADZKA zalecamy wstępnie zagruntować gruntem AKRYBET GRUNT. W przypadku malowania podłoży już wcześniej zabezpieczonych, po uprzednim wykonaniu próby przyczepnośći zalecamy nałożenie pierwszej warstwy w postaci farby AKRYBET B-30 POSADZKA rozcieńczonej rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK w ilości 10% obj.

Szczeliny dylatacyjne zalecamy wypełnić silikonową masą uszczelniającą N011 w kolorze farby.


Sposób użycia


Farbę AKRYBET B-30 POSADZKA przed malowaniem należy dokładnie wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK, rozcieńczalnik do farby DROMAL lub toluenowy w ilości maks. 5% obj. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Prace malarskie należy prowadzić przy temperaturze podłoża i otoczenia od +10 st. C do +25 st. C.

Należy unikać silnego wiatru oraz bezpośredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowaną zarówno podczas malowania jak i wysychania powłoki, a w czasie do 24h od zakończenia malowania zabezpieczyć przed opadami atmosferycznymi.

Farbę AKRYBET B-30 POSADZKA należy nakładać w dwóch warstwach, po min. 24 godzinach od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po minimum 12 godzinach.

Podczas malowania pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane.

Nałożenie warstwy powłoki wykończeniowej AKRYBET FINISH S wyraźnie poprawia odporność na powstawanie śladów po oponach, zwiększa odporność na ograniczone w czasie działanie olejów, smarów i benzyn, ułatwia utrzymanie czystości.

Powłoki malowane można całkowicie eksploatować po upływie 72h od nałożenia ostatniej warstwy. Do malowania oznakowań poziomych na posadzkach, na których zastosowano AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy stosować farbę DROMAL.


Dodatkowe informacje

Ze względu na różnorodność stosowanych modyfikatorów do mieszanek betonowych przed nałożeniem farby zaleca się wykonanie próby przyczepności.

Po zakończeniu malowania używane narzędzia natychmiast umyć rozcieńczalnikiem AKRYBET ROZCIEŃCZALNIK lub rozcieńczalnikiem do farby DROMAL bądź też rozpuszczalnikiem toluenowym.

Firma LAKMA SAT nie odpowiada za jakość wymalowań w przypadku nie przestrzegania podanych zaleceń.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także