Wczytuję dane...

Farba na drewno ceramikę kamień cegły 0,7L SZARY CIEMNY Kolory Ogrodu Sadolin

Produkt dostępny!
7 szt.
35,15 PLN*
* cena brutto z podatkiem VAT

Sadolin Kolory Ogrodu - Farba Dekoracyjno-Ochronna do stosowania na drewno, ceramikę, kamień, cegły

opakowanie: 0,7L

aukcja dotyczy koloru: CIEMNY SZARYSadolin Kolory Ogrodu Farba Dekoracyjno-Ochronna została stworzona po to, aby w łatwy sposób nadawać drewnu piękne kolory, jednocześnie chroniąc je przed czynnikami atmosferycznymi. Produkt może być aplikowany także na pionowe elementy dekoracyjne wykonane z kamienia, cegły oraz ceramiki ogrodowej. Wodorozcieńczalna formuła pozwala na łatwą aplikację dzięki niskiemu poziomowi zapachu oraz szybkiemu czasowi schnięcia. Szeroka paleta kolorystyczna pozwala na łączenie kolorów w niestandardowy sposób, dzięki czemu każdy ogród może wyglądać wyjątkowo. Polecana jest w szczególności do fasad, altanek, domków narzędziowych, płotów, mebli ogrodowych i innych zewnętrznych elementów dekoracyjnych z drewna heblowanego i nieheblowanego. Produkt może być stosowany także na elementy dekoracyjne z cegły, kamienia i ceramiki ogrodowej. Nie stosować na powierzchnie dachowe i podłogowe oraz na powierzchnie nienasiąkliwe, gładki / polerowany kamień i ceramikę szkliwioną.


Właściwości:
- *Zapewnia do 6 lat trwałości powłoki na powierzchniach drewnianych, dzięki czemu chroni drewno przed niszczącym wpływem czynników atmosferycznych, w szczególności przed mrozem, wilgocią i szkodliwym promieniowaniem UV. Ochrona do 6 lat nie dotyczy kamieni, cegieł oraz ceramiki ogrodowej.
- Zapewnia długotrwały, atrakcyjny kolor – specjalne pigmenty zapewniają bogatą i intensywną barwę malowanych powierzchni, nadając eleganckie, matowe wykończenie. Dzięki temu tworzy wyjątkowy efekt dekoracyjny.
- Pozwala na zachowanie widocznego naturalnego rysunku drewna pomimo intensywnych kolorów.
- Produkt wnika w drewno i tworzy trwałą, elastyczną powłokę, która nie pęka nawet w zmiennych warunkach atmosferycznych.
- Wodorozcieńczalna formuła.
- Niski poziom zapachu.
- Szybki czas schnięcia,


Wydajność:
- Drewno heblowane / gładkie: do 12 m2/l
- Drewno nieheblowane / szorstkie: do 5 m2/l

Wydajności podane dla jednej warstwy. Parametry wydajności mogą różnić się dla poszczególnych gatunków drewna.


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 65%, przy dobrej wentylacji: 5 godzin
- ostrożne użytkowanie – po 1 godzinie
- nanoszenie następnej warstwy – po min. 2 godzinach, ale max. do 8 godzin
- pełne własności użytkowe – po kilku dniach od naniesienia ostatniej warstwy produktu

Uwaga! Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony. Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Kolejną warstwę należy nałożyć w tym samym dniu w czasie do 8 godzin. Jeżeli nie będzie to możliwe, przed nałożeniem kolejnej warstwy należy delikatnie przeszlifować powłokę drobnoziarnistym papierem ścierny i dokładnie odpylić, aby zwiększyć przyczepność następnych warstw.


Ilość warstw: 2-3 warstwy


Rozcieńczalnik: Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.


Przeznaczenie: Na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: Mat


LZO: Produkt zawiera max 129g/l LZOSposób stosowania


Przygotowanie wyrobu: 
-Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania.
- Nie dodawać obcych składników.


Przygotowanie podłoża:

Podłoża do malowania muszą być:
- suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- zdrowe, w przypadku występowania zniszczeń biologicznych należy oczyścić drewno odpowiednim preparatem grzybobójczym lub wymienić na nowe,
- w przypadku zabezpieczenia surowego drewna, należy zastosować wstępnie impregnat techniczny Sadolin SuperBase.

Podłoża poddawane renowacji:
- usuń dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna, ponieważ uniemożliwiają penetrację preparatu w głąb drewna,
- z powierzchni wcześniej malowanych impregnatami należy usunąć luźne fragmenty poprzednich powłok za pomocą gruboziarnistego papieru ściernego, czynność ta także wyrówna kolor poprzednich powłok.

Podłoża z kamienia, cegły lub ceramiki ogrodowej:
- bardzo dokładnie oczyść powierzchnie z wszelkich zanieczyszczeń,
- przed malowaniem powierzchnie należy zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym,
- nie stosuj na powierzchnie nienasiąkliwe, gładki lub polerowany kamień, ceramikę szkliwioną, itp.

Uwaga! 
- Zaleca się wypróbowanie preparatu na niewielkiej powierzchni w celu dobrania odpowiedniego koloru – kolor końcowy będzie zależał od barwy początkowej, stanu drewna oraz ilości naniesionych warstw.
- Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne.
- Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania.
- Podłoża i powierzchnie narażone na długotrwałe zaleganie wody i śniegu powinny być w taki sposób zaprojektowane, aby woda była odprowadzana na zewnątrz i nie mogła się nigdzie gromadzić.
- Zaleca się aby poziome płaszczyzny miały kąt spływu (pochylenie) minimum 15˚.
- Wszelkie połączenia elementów drewnianych z innymi elementami powinny być tak zabezpieczone odpowiednimi uszczelniaczami, aby nie było możliwości ingerencji oraz wnikania wody.
- Elementy metalowe umieszczone w drewnie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją.
- Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu.
- Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Malowanie:

Warunki malowania:
- temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.
- Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.

Zalecane metody malowania:
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia sztucznego lub mieszanego.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):
- nie rozcieńczaj farby przed użyciem,
- nakładaj 2-3 warstwy, kolejne warstwy nakładaj po min. 2 godzinach, ale max. do 8 godzin od nałożenia poprzedniej warstwy. Po upływie 8 godzin przyczepność kolejnych warstw może się zmniejszyć, utrudniając aplikację produktu,
- rozprowadzaj dokładnie i równomiernie wzdłuż słojów drewna,
- trzecia warstwa farby zalecana jest na powierzchnie szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych.

Uwaga!
Kolor farby w opakowaniu po otwarciu puszki różni się od docelowego koloru, który będzie uzyskany dopiero po całkowitym wyschnięciu nałożonej powłoki.
- Rzeczywiste wymalowania są dostępne w punktach sprzedaży.
- Końcowy efekt dekoracyjny uzależniony jest od ilości nałożonego preparatu oraz koloru pierwotnie malowanej powierzchni.
- Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu.
- Na podłoża zabezpieczone ciśnieniowo impregnatami solnymi dopuszcza się stosowanie produktu Sadolin Kolory Ogrodu po uprzednim ich wysezonowaniu (min. 1 miesiąc).
- Zabarwienie impregnatu solnego może mieć wpływ na ostateczny wygląd wymalowania.
- Wszystkie malowane elementy/płaszczyzny należy pomalować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego podłoża (dotyczy wszystkich warstw).
- Wszelkie otwory lub ubytki w malowanym elemencie powstałe na skutek montażu należy dokładnie zabezpieczyć.
- Ekspozycja wymalowanych elementów nie może być narażona na bezpośredni kontakt z glebą i zanurzona w wodzie.
- Nie używaj produktu do malowania powierzchni dachowych i podłogowych oraz powierzchni narażonych na długotrwały, ciągły kontakt z wodą.
- Stopniowe zmiany wyglądu powłoki (kolor oraz stopień połysku) w trakcie eksploatacji są zjawiskiem naturalnym związanym z procesem starzenia się wymalowanej powłoki. Proces ten zależy od intensywności działających czynników atmosferycznych (nasłonecznienie, wysokie temperatury, wilgotność).


Czyszczenie narzędzi malarskich:
- Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość preparatu, a następnie umyć je wodą.
- Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.