Wczytuję dane...

Śnieżka Beton Posadzka - Farba Akrylowa do Podłoży Betonowych

opakowanie: 1L

aukcja dotyczy koloru: BIAŁY B00Śnieżka BETON­-POSADZKA stanowi zawiesinę pigmentów i wypełniaczy w wodnej dyspersji żywicy akrylowej o podwyższonej odporności na ścieranie. Dzięki czemu pomalowane farbą posadzki betonowe są łatwiejsze do utrzymania w czystości.


Cechy produktu:

- zwiększona odporność na ścieranie
- zwiększona odporność na działanie czynników atmosferycznych
- doskonale przyczepna do podłoży


Zastosowanie

Farba przeznaczona jest do dekoracyjno-­ochronnego malowania podłoży betonowych. Szczególnie polecana jest do ogrodzeń i konstrukcji betonowych, fasad, chodników ogrodowych, garaży przydomowych, tarasów i balkonów oraz posadzek nie narażonych na intensywny ruch pojazdów.


Połysk wg PN EN 13300: mat


Czas schnięcia powłoki w temp.23±2 st. C, przy wilgotności wzgl. 50±5%, stopień 3, najwyżej [h]: 12


Wydajność: do 8 m²/L przy jednokrotnym malowaniu. Wydajność praktyczna uzależniona jest od wielu czynników, takich jak: rodzaj podłoża, jego chłonność, faktura, kolor oraz rodzaj użytego narzędzia i metoda aplikacji.Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być mocne, szorstkie, suche, bez kurzu i zatłuszczeń.
- Świeże tynki i podłoża betonowe mogą być malowane po 4 tygodniach sezonowania.
- Stare powłoki farb klejowych, rozpuszczalnikowych lub wapiennych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku.
- Stare powłoki z farb emulsyjnych, źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z dodatkiem detergentów
- Zmywane powłoki starych farb pozostawić do wyschnięcia.
- Nowe posadzki betonowe gładkie zaleca się wytrawić murarskim kwasem solnym – według zaleceń producenta.
- Podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane (tzn. zostawiające ślady pyłu po potarciu dłonią) zaleca się pomalować Gruntem Polimerowym ACRYL­-PUTZ®.
- Miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym,  pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów.


Przygotowanie wyrobu:

- Farbę przed malowaniem dokładnie wymieszać.
- Do malowania 1. warstwy wyrób rozcieńczyć dodatkiem czystej wody w ilości do 20%.
- W przypadku zakupu kilku opakowań tego samego koloru lecz różnych partii należy je zmieszać w zbiorczym opakowaniu i dokładnie wymieszać.


Malowanie:

- Malować w temperaturze otoczenia i podłoża od +10°C do +30°C.
- Aplikacja i wysychanie farby nie może odbywać się w złych warunkach atmosferycznych.
- Nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem dwie warstwy farby na podłoża impregnowane – kolejną warstwę po wyschnięciu poprzedniej tj. po około 4 godz.
- Na podłoża szczególnie narażone na ścieranie nakładać trzy warstwy farby.
- 1. warstwę nakładać pędzlem wcierając farbę w podłoże – pozostałe wałkiem lub przez natrysk.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w wodzie


Użytkowanie:

- Lekkie chodzenie – po 4 h.
- Intensywne chodzenie – po 24 h.
- Ruch pojazdów – po min. 5 dniach od czasu utwardzenia farby.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy użyciu pędzel, wałek:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: -
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 2-3


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: -
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,43÷0,66 
- ciśnienie natrysku [MPa]: 20÷21 
- zalecana ilość warstw: 1-2

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także