Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki: Wysyłka gratis!

Śnieżka Na Rdzę - Szybkoschnąca Gruntoemalia Na Powierzchnie Metalowe

opakowanie: 2,5L

aukcja dotyczy koloru: SREBRNY PÓŁMAT R17 


Gruntoemalia zabezpieczająca powierzchnie stalowe i żeliwne przed korozją. Doskonała do wykonywania zarówno nowych wymalowań jak i renowacji starych powłok malarskich na ogrodzeniach, bramach, drzwiach, balustradach, konstrukcjach środków transportu, maszynach rolniczych, maszynach i urządzeniach przemysłowych, detalach samochodowych itp. Dostępna w kilku efektach dekoracyjnych. Nie stosować na metalowe podłogi, schody, ciągi komunikacyjne.

Zastosowanie
Ochronno-dekoracyjne wymalowania powierzchni stalowych i żeliwnych w celu zabezpieczenia przed korozją.

Wydajność: do 8 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Właściwości:
- aktywna ochrona* 8 lat
- 3w1: łatwe i szybkie malowanie ­
- podwyższona odporność na warunki atmosferyczne i UV ­
- bezpośrednio na rdzę / doskonała przyczepność
 
*8 lat aktywnej ochrony – jeżeli w ciągu 8 lat od dnia zakupu farby wystąpi korozja na zabezpieczonej malowanej powierzchni, pokrytej zgodnie z zaleceniami producenta, po okazaniu dowodu zakupu, FFi.L Śnieżka SA rozpatrzy podstawy żądania oraz sposób rekompensaty.

Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:
- stopień 1, najwyżej 40 min.
- stopień 3, najwyżej 9 h.

Powłoka farby nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne, benzyny.

Należy unikać stałego kontaktu powłoki z wodą.  Powłoki pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie. Należy zapewnić stałe odprowadzanie wody np. podczas deszczu.


Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża:
- Podłoże powinno być suche, bez kurzu, zatłuszczeń, łuszczącej się farby, luźno przylegającej rdzy.
- Powierzchnie piaskowane oraz głęboko skorodowane zagruntować farbą ŚNIEŻKA UREKOR S. Następnie w czasie do 6 godzin lub dopiero po 8 dniach  nałożyć warstwę gruntoemalii Śnieżka NA RDZĘ.
- Do odtłuszczania powierzchni nie stosować rozpuszczalników zawierających w składzie benzynę.

Renowacja:
- Przed malowaniem stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić.
- W przypadku aplikacji na nieznane powłoki zaleca się wykonać próbę kompatybilności. Starą powłokę zmatowić papierem ściernym, odpylić i pomalować niewielką powierzchnię. Pozostawić na około 1 godzinę. Po wyschnięciu powłoka musi być jednorodna, bez zmarszczeń, itp.
- W razie powstawania wad, m.in.: spęcznienia, marszczenia powłoki -­ starą farbę usunąć.
- Zardzewiałe powierzchnie oczyścić z rdzy za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego.
- W przypadku podłoża wcześniej malowanego, na którym próba kompatybilności wypadła pozytywnie, sprawdzić przyczepność starej farby do podłoża: należy w kilku miejscach wykonać próbę usunięcia farby drapiąc szpachelką lub naciąć powłokę ostrym nożem i przykleić taśmę malarską.
- Jeśli farba odspaja się, odpryskuje, należy oczyścić całą powierzchnię ze starej powłoki malarskiej.
- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA RDZĘ.

Przygotowanie wyrobu:
- Farbę starannie wymieszać.Podczas prowadzenia prac należy co ok. 1 godzinę kilkakrotnie dodatkowo zamieszać wyrób.
- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą  farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).
- Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika), w razie potrzeby dodać 2% rozcieńczalnika Śnieżka NA RDZĘ.
- Zależnie od metody aplikacji stosować farbę o odpowiedniej lepkości poprzez dodatek rozcieńczalnika w ilości: max. 2% ­- pędzel wałek, 15­-20% ­- natrysk pneumatyczny.
- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA RDZĘ , gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.

Malowanie:
- Prace malarskie prowadzić w temperaturze  otoczenia od +10°C do +25°C, podłoża od +5°C do +40°C, wilgotności względnej powietrza do 80%.
- Nie malować podczas intensywnych upałów, wilgotnych powierzchni  oraz gdy jest prawdopodobieństwo opadów deszczu.
- Malowanie w czasie występowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, które występują w farbie. Prowadzi to do pogorszenia właściwości aplikacyjnych, jednorodności powłoki i może przyczynić się do pogorszenia trwałości powłoki w czasie jej eksploatacji.
- Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim , wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.
- Prace rozpocząć od dokładnego pomalowania krawędzi.
- Wyroby połyskowe, półmatowe oraz z efektem struktury metalicznej malować sposobem krzyżowym metodą „mokro na mokro”, tzn. poziomymi i pionowymi pasami 2-­3 razy w czasie do 1,5 godziny, tak aby grubość powłoki mierzona przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 125 µm (grubość na sucho 60-­70µm).
- Gruntoemalię z efektem młotkowym rozprowadzić cienko na malowanej powierzchni. Po upływie 10 minut, ale nie później niż po 1,5 godz., nałożyć kolejną warstwę sposobem krzyżowym, tak aby grubość suchej powłoki wynosiła 70-­80 µm.
- Malowanie wałkiem  może pozostawić charakterystyczną w wyglądzie powłokę, co nie ma wpływu na trwałość powłoki. Dla oceny można wstępnie wykonać wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten można zminimalizować rozcieńczając wyrób i stosując odpowiedniej jakości wałek.
- Przy nakładaniu kolejnej warstwy unikać wcierania farby i wielokrotnego pociągania pędzlem, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy, niejednorodności powłoki itp.
- Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizualnej. Ocenę wizualną przeprowadzić po minimum 24 godzinach od wymalowania. 
- Powłoki o najwyższych walorach dekoracyjnych uzyskuje się po nałożeniu wyrobu natryskiem.
- Czas całkowitego utwardzenia powłoki minimum 7 dni*.
- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Śnieżka NA RDZĘ.
- Stosować na powierzchnie, na których trwale nie zalega deszcz i śnieg.

* w zależności od warunków atmosferycznych

Uwagi:

- Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.
- W okresie eksploatacji powłoka będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Proces starzenia będzie przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.