Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Śnieżka Na Rdzę - Szybkoschnąca Gruntoemalia Na Powierzchnie Metalowe

opakowanie: 2,5L

aukcja dotyczy koloru: ZIELONY CIEMNY POŁYSK R07

Gruntoemalia zabezpieczająca powierzchnie stalowe i żeliwne przed korozją. Doskonała do wykonywania zarówno nowych wymalowań jak i renowacji starych powłok malarskich na ogrodzeniach, bramach, drzwiach, balustradach, konstrukcjach środków transportu, maszynach rolniczych, maszynach i urządzeniach przemysłowych, detalach samochodowych itp. Dostępna w kilku efektach dekoracyjnych. Nie stosować na metalowe podłogi, schody, ciągi komunikacyjne.

Zastosowanie: Ochronno-dekoracyjne wymalowania powierzchni stalowych i żeliwnych w celu zabezpieczenia przed korozją.

Wydajność: do 8 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Właściwości:

- aktywna ochrona* 8 lat

- 3w1: łatwe i szybkie malowanie ­

- podwyższona odporność na warunki atmosferyczne i UV ­

- bezpośrednio na rdzę / doskonała przyczepność

*8 lat aktywnej ochrony – jeżeli w ciągu 8 lat od dnia zakupu farby wystąpi korozja na zabezpieczonej malowanej powierzchni, pokrytej zgodnie z zaleceniami producenta, po okazaniu dowodu zakupu, FFi.L Śnieżka SA rozpatrzy podstawy żądania oraz sposób rekompensaty.

Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5%:

- stopień 1, najwyżej 40 min.

- stopień 3, najwyżej 9 h.

Powłoka farby nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne, benzyny. Należy unikać stałego kontaktu powłoki z wodą. Powłoki pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie. Należy zapewnić stałe odprowadzanie wody np. podczas deszczu.

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być suche, bez kurzu, zatłuszczeń, łuszczącej się farby, luźno przylegającej rdzy.

- Powierzchnie piaskowane oraz głęboko skorodowane zagruntować farbą ŚNIEŻKA UREKOR S. Następnie w czasie do 6 godzin lub dopiero po 8 dniach nałożyć warstwę gruntoemalii Śnieżka NA RDZĘ.

- Do odtłuszczania powierzchni nie stosować rozpuszczalników zawierających w składzie benzynę.

Renowacja:

- Przed malowaniem stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić.

- W przypadku aplikacji na nieznane powłoki zaleca się wykonać próbę kompatybilności. Starą powłokę zmatowić papierem ściernym, odpylić i pomalować niewielką powierzchnię. Pozostawić na około 1 godzinę. Po wyschnięciu powłoka musi być jednorodna, bez zmarszczeń, itp.

- W razie powstawania wad, m.in.: spęcznienia, marszczenia powłoki -­ starą farbę usunąć.

- Zardzewiałe powierzchnie oczyścić z rdzy za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego.

- W przypadku podłoża wcześniej malowanego, na którym próba kompatybilności wypadła pozytywnie, sprawdzić przyczepność starej farby do podłoża: należy w kilku miejscach wykonać próbę usunięcia farby drapiąc szpachelką lub naciąć powłokę ostrym nożem i przykleić taśmę malarską.

- Jeśli farba odspaja się, odpryskuje, należy oczyścić całą powierzchnię ze starej powłoki malarskiej.

- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA RDZĘ.

Przygotowanie wyrobu:

- Farbę starannie wymieszać.Podczas prowadzenia prac należy co ok. 1 godzinę kilkakrotnie dodatkowo zamieszać wyrób.

- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).

- Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika), w razie potrzeby dodać 2% rozcieńczalnika Śnieżka NA RDZĘ.

- Zależnie od metody aplikacji stosować farbę o odpowiedniej lepkości poprzez dodatek rozcieńczalnika w ilości: max. 2% ­- pędzel wałek, 15­-20% ­- natrysk pneumatyczny.

- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA RDZĘ , gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.

Malowanie:

- Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C, podłoża od +5°C do +40°C, wilgotności względnej powietrza do 80%.

- Nie malować podczas intensywnych upałów, wilgotnych powierzchni oraz gdy jest prawdopodobieństwo opadów deszczu.

- Malowanie w czasie występowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, które występują w farbie. Prowadzi to do pogorszenia właściwości aplikacyjnych, jednorodności powłoki i może przyczynić się do pogorszenia trwałości powłoki w czasie jej eksploatacji.

- Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim, wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.

- Prace rozpocząć od dokładnego pomalowania krawędzi.

- Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim, wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.

- Prace rozpocząć od dokładnego pomalowania krawędzi.

- Wyroby połyskowe, półmatowe oraz z efektem struktury metalicznej malować sposobem krzyżowym metodą mokro na mokro”, tzn. poziomymi i pionowymi pasami 2 -3 razy w czasie do 2h, tak aby grubość powłoki mierzona przyrządem grzebieniowym na mokro wynosiła 125 µm (grubość na sucho 60 -70m).

- Gruntoemalię z efektem młotkowym rozprowadzić cienko na malowanej powierzchni. Po upływie 30 minut, ale nie później niż po 2 godz., nałożyć kolejną warstwę sposobem krzyżowym, tak aby grubość suchej powłoki wynosiła 70 - 80 µm.

- Malowanie wałkiem może pozostawić charakterystyczną w wyglądzie powłokę, co nie ma wpływu na trwałość powłoki. Dla oceny można wstępnie wykonać wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten można zminimalizować rozcieńczając wyrób i stosując odpowiedniej jakości wałek.

- Przy nakładaniu kolejnej warstwy unikać wcierania farby i wielokrotnego pociągania pędzlem, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy, niejednorodności powłoki itp.

- Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizualnej. Ocenę wizualną przeprowadzić po minimum 24 godzinach od wymalowania.

- Powłoki o najwyższych walorach dekoracyjnych uzyskuje się po nałożeniu wyrobu natryskiem.

- Czas całkowitego utwardzenia powłoki minimum 7 dni*.

- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Śnieżka NA RDZĘ.

- Stosować na powierzchnie, na których trwale nie zalega deszcz i śnieg.

Uwagi:

- Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.

- W okresie eksploatacji powłoka będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Proces starzenia będzie przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.