Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

EKO-LOWICYN - farba akrylowa do ocynkowanych elementów pokryć dachowych

kolor: Brąz Czekolada RAL 8017 (półmat)

opakowanie: 10L

Farba eko-LOWICYN jest produktem malarskim wodorozcieńczalnym, szybko wysychającym na powietrzu, o doskonałych właściwościach dekoracyjnych.

Właściowości

- Czas wysychania w temp. 20 ± 2 o C i wilgotności powietrza 55 ± 5 %:

a) stopień 1 (wysychania odpowiada pyłosuchości, czyli stanowi powłoki, do której już nie przylepia się kurz z powietrza) - nie więcej niż 2,5 godz.

b) stopień 3 ( powłoka nadaje się do ostrożnego użytkowania) - nie więcej niż 12 godz.

- Grubość warstwy - mokrej 80 - 100 μm / suchej 30 μm

- Wydajność teoretyczna:

a) dla powłoki o grubości 30 μm - 13 m2 /dm3

b) dla powłoki o grubości 40 μm - 10 m2 /dm3

Właściwości powłoki

Farba tworzy powłoki gładkie, półmatowe, elastyczne, o dobrej przyczepności do podłoża, odporne na czynniki atmosferyczne (w tym na wodę i promieniowanie UV).

Przeznaczenie

Farba jest przeznaczona do ochronno-dekoracyjnego malowania powierzchni ocynkowanych eksploat-owanych na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń.

- w budownictwie: pokrycia dachowe, rynny, parapety, ogrodzenia i in. wykonane z blachy i stali ocynko-wanej,

- w przemyśle: konstrukcje stalowe ocynkowane, elementy maszyn, urządzeń itp.

Można nią pomalować również elementy aluminiowe, stalowe, z tynku, betonu, drewna i PCW jeżeli występują w obiekcie budowlanym, a wymagane jest zachowanie kolorystyki tegoż obiektu, po ich odpowiednim zagruntowaniu, uwzględniającym specyficzne właściwości podłoża.

Środowisko

Powłoki farby mogą być eksploatowane w środowisku wiejskim, miejskim, przemysłowym, w atmosfe-rze suchej i wilgotnej (wg PN-EN ISO 12944-2:2001 w atmosferze o kategorii korozyjności C2 ÷ C5-I ).

Przygotowanie podłoża do malowania

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być czyste i suche, pozbawione kurzu, olejów i innych zanieczyszczeń.

Malowanie wykonywane pierwszy raz.

- Podłoża stalowe ocynkowane przed malowaniem oczyścić z przylegającego brudu. Produkty korozji cynku (biały nalot) usunąć przecierając powierzchnię włókniną z wprowadzonym ścierniwem, nasączoną 5 % amoniakiem. Następnie podłoże odtłuścić (umyć) wodnym roztworem preparatu EMULSOL RN-1 i spłukać czystą wodą. Po wyschnięciu malować bezpośrednio farbą eko-LOWICYN. Podłoża ocynkowane nowe mogą być również malowane bezpośrednio farbą eko-LOWICYN, ale korzystniej jest, jeżeli przed malowaniem zostaną wysezonowane na powietrzu (ok. 1 rok).

- Podłoża aluminiowe i z PCW po oczyszczeniu i odtłuszczeniu jw. malować bezpośrednio farbą eko-LOWICYN. Powierzchnie gładkie, błyszczące przed malowaniem zmatowić.

- Drewno i materiały drewnopochodne uprzednio zagruntować farbą eko-LOWICYN rozcieńczoną wodą – ok. 5 % obj.

- Podłoża stalowe odtłuścić wodnym roztworem preparatu EMULSOL RN-1, oczyścić z produktów korozji (wg zaleceń zawartych w karcie katalogowej farby do gruntowania) i zagruntować farbą wodorozcieńczalną do gruntowania na metal METAKOR (KTM:131-6229-26-xx) lub farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną LOWIKOR-2 (KTM: 131-7722-04-xx).

- Podłoża mineralne (tynk, beton, płyty kartonowo-gipsowe itp.) oczyścić z pyłu i substancji mogących pogorszyć przyczepność. Powierzchnie porowate, chłonne przed właściwym malowaniem zaimpregnować preparatem dyspersyjnym do gruntowania LOWIGRUNT lub farbą eko-LOWICYN rozcieńczoną wodą ok.5 % obj.

Malowanie renowacyjne.

Farbą eko-LOWICYN można malować powierzchnie uprzednio pomalowane farbami z grupy LOWICYN oraz powierzchnie blach powlekanych metodą ciągłą produktami polimerowymi akrylowymi oraz poliestrowymi (w tym blachy z Huty Florian). Można nią również pomalować powierzchnie pokryte innym farbami niż ww. pod warunkiem, że stara powłoka posiada dobrą przyczepność do podłoża.

Powierzchnie poddane renowacji oczyścić z brudu, usunąć starą łuszczącą się powłokę malarską, a następnie odtłuścić (umyć) wodnym roztworem preparatu do odtłuszczania EMULSOL RN-1 i spłukać czystą wodą. Jeżeli na powierzchniach ocynkowanych występuje korozja stali, oczyścić ją ręcznie lub mechanicznie, miejsca pozbawione powłoki cynkowej zagruntować (wykonać zaprawki) farbą wodorozcieńczalną do gruntowania na metal METAKOR lub farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną LOWIKOR-2 ewentualnie farbą wysokocynkową TIXOKOR-G3, która przywraca ciągłość warstwy cynkowej.

Uwagi

- Farba eko-LOWICYN pomalowana na łuszczącą się powłokę starej farby nie poprawi jej przyczepności do podłoża, a tym samym nie zahamuje procesu łuszczenia.

- Podłoża mineralne zwietrzałe, porośnięte mchami i porostami nie nadają się do malowania bez uprzedniego, specjalistycznego przygotowania ich.

Warunki malowania

-Temperatura farby: 10 ÷ 30
o
C

-Temperatura podłoża: 8 ÷ 40oC

-Wilgotność wzgl. powietrza: najwyżej 80 %

Temperatura podłoża powinna być wyższa co najmniej o 3oC od temperatury punktu rosy. Farbę przed użyciem starannie wymieszać w całym opakowaniu. Powłoka farby eko-LOWICYN uzyskuje odporność na wilgoć (staje się odporna na zmywanie przez deszcz i rosę) po wyschnięciu do 1 stopnia (tj. po ok. 2,5 godz.), co należy uwzględnić przy planowaniu prac malarskich.

Sposób aplikacji

Farbę można nakładać : pędzlem, wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowietrznym. W razie potrzeby farbę rozcieńczyć niewielką ilością wody – nie więcej niż 5 % obj. Zaleca się stosować 2 ÷ 3 warstw farby.

Uwagi

- Między poszczególnymi szarżami farby mogą wystąpić nieznaczne różnice odcienia koloru i połysku, dlatego do malowania danego obiektu zaleca się stosować farbę pochodzącą z jednej szarży produkcyjnej. Farby pochodzące z różnych szarż przed przystąpieniem do malowania wymieszać.

- Farby w różnych kolorach mogą być ze sobą mieszane dla uzyskania innego

- Farb eko-LOWICYN nie mieszać z innymi produktami malarskimi.

Rozcieńczalnik /zmywacz/

Woda wodociągowa. Narzędzia malarskie myć wodą przed zaschnięciem farby. Późniejsze mycie wodą jest niemożliwe.

Czas sezonowania powłoki przed nałożeniem następnej warstwy

Drugą i następne warstwy farby eko-LOWICYN można nakładać po wyschnięciu poprzedniej warstwy do trzeciego stopnia (tj. po ok. 12 godz.) lub w dowolnie dłuższym czasie. W przypadku gruntowania podłoża innym produktem malarskim farbę eko-LOWICYN można nakładać po co najmniej 24 godz. schnięcia warstwy gruntującej.

Tworzenie zestawu z innymi produktami malarskimi

W zabezpieczeniach antykorozyjnych powierzchni stalowych ocynkowanych, aluminiowych, drewnia-nych oraz materiałów mineralnych farbę eko-LOWICYN można stosować samodzielnie. W przypadku zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych farbę eko-LOWICYN należy stosować w zestawie z farbą wodorozcieńczalną do gruntowania na metal METAKOR lub z farbą poliwinylową do gruntowania przeciwrdzewną LOWIKOR-2. Nie wyklucza się stosowania farby eko-LOWICYN w zestawie z innymi far-bami antykorozyjnymi niż ww. po uprzednim sprawdzeniu kompatybilności systemu.