Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Śnieżka na dach - gruntoemalia poliwinylowo-akrylowa

opakowanie: 10L

aukcja dotyczy koloru: Grafitowy RAL 7024

Śnieżka Na dach to wysokiej jakości gruntoemalia poliwinylowo-akrylowa na nowe i przeznaczone do renowacji zewnętrzne powierzchnie metalowe: ocynkowane, stalowe i aluminiowe. Jest wyrobem tworzącym szybkoschnące, elastyczne i trwałe powłoki o bardzo dobrej przyczepności do podłoża, dobrych własnościach mechanicznych oraz wysokiej odporności na działanie korozji, światła, wody i innych czynników atmosferycznych. Ze względu na swoje właściwości szczególnie polecana jest do malowania dachów, rynien, ogrodzeń, parapetów, a także konstrukcji i elementów stalowych.

Wydajność: do 12 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Właściwości:

- grunt i farba w jednym, szybkoschnąca

- aktywna ochrona

- podwyższona ochrona na warunki atmosferyczne i UV

- doskonała przyczepność do podłoża

- wysoka elastyczność i trwałość powłoki

- wchodzi w skład Śnieżka DACH SYSTEM

Powłoka farby jest odporna na: wilgoć, środowisko słabo kwaśne i słabo zasadowe. Nie jest odporna na rozpuszczalniki organiczne.

Należy unikać stałego kontaktu powłoki z wodą. Powłoki pomalowane nie mogą być zanurzone w wodzie. Należy zapewnić stałe odprowadzanie wody np. podczas deszczu.

Powłoka farby jest termoplastyczna należy unikać wysokich temperatur powyżej 80 st. C.

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być suche, bez kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń, śladów korozji, niemodyfikowane pod względem poprawy wodoodporności- nie stosować np. na impregnowane, hydrofobizowane dachówki.

- Nowe powierzchnie (w tym blacha ocynkowana): Przemyć wodnym roztworem Śnieżka NA DACH Preparat Do Czyszczenia Dachu zgodnie z jego instrukcją stosowania, spłukać wodą i wysuszyć.

- Powierzchnie ocynkowane pokryte białym nalotem należy umyć wodą stosując myjki ciśnieniowe.

- Renowacja: Przed malowaniem stare powłoki należy zmatowić papierem ściernym i odpylić.

- W przypadku aplikacji na nieznane powłoki zaleca się zagruntowanie całej powierzchni Śnieżka NA DACH Farba Gruntująca. Przed malowaniem należy wykonać próbę kompatybilności. Starą powłokę zmatowić papierem ściernym, odpylić i pomalować podkładem niewielką powierzchnię. Po wyschnięciu powłoka podkładu musi być jednorodana, bez zmarszczeń, itp.

- Zardzewiałe powierzchnie oczyścić z rdzy za pomocą szczotki drucianej lub papieru ściernego i nałożyć jedną warstwę farby Śnieżka NA DACH Farba Gruntująca.

- W przypadku podłoża wcześniej malowanego sprawdzić przyczepność starej farby do podłoża: należy w kilku miejscach wykonać próbę usunięcia farby drapiąc szpachelką lub naciąć prowłokę ostrym nożem i przykleić taśmę malarską.

- Jeśli farba odspaja się, odpryskuje, należy oczyścić całą powierzchnię ze starej powłoki malarskiej, a nstępnie umyć powierzchnię Śnieżka NA DACH Preparat Do Czyszczenia Dachu.

- Wysezonowane podłoża o dużej porowatości (tynk, beton) należy zagruntować rozcieńczoną farbą Śnieżka NA DACH

- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik.

Przygotowanie wyrobu:

- Farbę starannie wymieszać.Podczas prowadznenia prac należy co ok. 1 h kilkakrotnie dodatkowo zamieszać wyrób.

- W przypadku zakupu dwóch lub więcej opakowań farby tego samego koloru z różnych partii produkcyjnych należy przelać całą farbę do większego pojemnika i wymieszać (pomiędzy partiami produkcyjnymi mogą występować różnice w odcieniu i połysku danego koloru).

- Wyrób jest gotowy do użycia w postaci handlowej. W związku z możliwością zagęszczania wyrobu w trakcie magazynowania (w wyniku częściowego odparowania rozpuszczalnika), w razie potrzeby dodać maksymalnie 5% rozcieńczalnika Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik.

- Stosować rozcieńczalnik systemowy Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik, gdyż nieodpowiedni skład zastosowanego (innego) rozcieńczalnika spowoduje wady powłoki zarówno dekoracyjne jak i jej trwałość.

Malowanie:

- Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia od +10°C do +25°C, podłoża od +5°C do +40°C, wilgotności względnej powietrza do 80%.

- Nie malować podczas intensywnych upałów, wilgotnych powierzchni oraz gdy jest prawdopodobieństwo opadów deszczu.

- Malowanie w czasie występowania wysokich temperatur powoduje bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników, które wystepują w farbie. Prowadzi to do pogorszenia właściwości aplikacyjnych, jednorodności powłoki i może przyczynić się do pogorszenia trwałości powłoki w czasie jej eksploatacji.

- Nakładać miękkim pędzlem z włosiem jednorodnie zakończonym, płaskim , wałkiem lub przez natrysk. Stosując natrysk należy unikać tzw. suchego natrysku.

- Malowanie wałkiem może pozostawić charakterystyczną w wyglądzie powłokę co nie ma wpływu na trwałość powłoki. Dla oceny można wstępnie wykonać wymalowanie na niewielkiej powierzchni. Efekt ten można zminimalizować rozcińczając wyrób i stosując odpowiedniej jakości wałek.

- Następną warstwę nakładać w odstępie co najmniej 6 h od wymalowania poprzedniej (niska temp. i duża wilgotność powietrza przedłużają czas schnięcia).

- Przy nakładaniu kolejnej warstwy unikać wcierania farby i wielokrotnego pociągania pędzlem, co może prowadzić do rozmiękczenia poprzedniej warstwy, niejednorodności powłoki itp.

- Zaleca się nałożyć pierwszą warstwę o grubości ok. 35 mikronów na sucho. Uzyskuje się to malując cienką warstwą. Dla odpowiedniego efektu dekoracyjnego bardzo ważne jest nałożenie warstwy drugiej (kończącej), która powinna być nałożona grubo, "nie oszczedzając" na wyrobie. Dzięki temu uzyskamy powłokę o lekkim połysku (nałożenie zbyt cienkiej ostatecznej warstwy spowoduje nieodpowiedni efekt dekoracyjny np.: mała rozlewność, niski połysk).

- W warunkach roboczych stosując przyrząd grzebieniowy do pomiaru grubości powłoki na mokro uzyskano następujące wyniki: dla pierwszej warstwy ok. 200 mikronów dla warstwy drugiej ok. 340 co odpowiadało łącznej grubości powłoki ok. 110 mikronów na sucho.

- Zaleca się wykonanie wstępnego wymalowania na mniejszej powierzchni, np. 1,5 m² dla oceny i akceptacji wizulanej po min. 24 h.

- Podłoża porowate (beton i tynk) zagruntowane rozcieńczoną Śnieżka NA DACH pomalować minimum 2 razy farbą nierozcieńczoną w odstępie co najmniej 3 h.

- Czas całkowitego utwardzenia powłoki minimum 3 dni.

- Narzędzia po zakończeniu prac malarskich umyć w rozcieńczalniku Śnieżka NA DACH Rozcieńczalnik

Uwagi:

- Pozostawioną niewykorzystaną farbę należy przelać do opakowania metalowego adekwatnego do pozostawionej ilości i bardzo szczelnie zamknąć.

- W okresie eksploatacji powiłoka będzie ulegać stopniowemu procesowi starzenia. Proces starzenia będzie przebiegał z różną intensywnością w zależności od warunków eksploatacji. Objawiać się będzie stopniową zmianą koloru i połysku powierzchni, co jest typowe dla produktów farbiarskich. Im wyższe nasłonecznienie, zanieczyszczenie środowiska, wilgotność, temperatura tym proces będzie przebiegał szybciej.

- Poczawszy od partii produkcyjnej nr 249470 nastapiła zmiana receptury farby. W związku z czym farby produkowane od w/w partii mają obnizony połysk co może mieć wpływ na odcień kolorów, które pozostały w ofercie. Zmiana ta ma na celu podwyższenie trwałlości eksploatowanej powłoki w czasie.