Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Śnieżka Urekor S - podkład antykorozyjny

kolor: biały

10L

Podkładowa farba antykorozyjna UREKOR S jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy ftalowej i mieszaninie rozpuszczalników organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających i pomocniczych. Daje szybkoschnące, matowe, elastyczne powłoki doskonale przyczepne do podłoża, o stosownej do przeznaczenia twardości. Stosuje się ją do gruntowania elementów konstrukcji stalowych i żeliwnych użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, celem zabezpieczenia ich przed korozją. UREKOR S zaleca się stosować jako podkład pod następujące farby i emalie nawierzchniowe: ftalowe, ftalowe modyfikowane i nitrocelulozowe.

Wydajność: do 9 m²/L przy jednokrotnym malowaniu

Właściwości

 • zabezpiecza przez korozją
 • szybko wysycha
 • doskonale przyczepna do podłoży
 • podwyższa trwałość warstwy nawierzchniowej

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża

 • Nowe niemalowane wcześniej podłoża metalowe powinny być oczyszczone do "srebrnego" metalu (20 wg PN-ISO 85011:1996).
 • Stare powierzchnie oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń.
 • Z powierzchni przeznaczonych do renowacji usunąć luźną warstwę starej farby, rdzę i inne zanieczyszczenia.
 • Oczyszczone powierzchnie odtłuścić benzyną ekstrakcyjną.

Przygotowanie wyrobu

 • Farbę starannie wymieszać.
 • W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozcieńczalnikiem do wyrobów ftalowych karbamidowych ogólnego stosowania, chlorokauczukowych lub poliwinylowych.

Malowanie

 • Malować pędzlem lub przez natrysk pneumatyczny.
 • Zaleca się nakładać 1-2 warstwy w zależności od agresywności korozyjnej środowiska.
 • Następną warstwę nakładać po upływie 4-6h.
 • Warstwy nawierzchniowe nakładać po 24 h schnięcia lub wg zaleceń dla farby nawierzchniowej z wyjątkiem emalii nitrocelulozowych, które należy nakładać po minimum 72 h od czasu wyschnięcia warstwy podkładowej.
 • Prace malarskie prowadzić w temperaturze otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%.