Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Koszt wysyłki od: 16.80 PLN

Sadolin BaseHP - Impregnat Techniczny Do Drewna

opakowanie: 5L

kolor: bezbarwnySadolin BaseHP to nowoczesny impregnat techniczny przeznaczony do ochrony surowego oraz zabezpieczania wcześniej użytkowanego drewna przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę oraz grzybów podstawczaków powodujących głęboki rozkład drewna. Charakteryzuje się wysoką zdolnością penetracji w surowe drewno zapewniając mu długoletnią ochronę biologiczną. Redukuje chłonność drewna, dzięki czemu obniża zużycie farb nawierzchniowych. Produkt nie jest zalecany do stosowania na drewniane konstrukcje budowlane.


Zalety produtku:

- zapewnia ochronę przed szkodliwym działaniem grzybów wywołujących siniznę i głęboki rozkład drewna,
- bardzo głęboko wnika w drewno,
- redukuje chłonność drewna,
- obniża zużycie farb nawierzchniowych oraz wzmacnia strukturę drewna,
- nie barwi drewna oraz nie tworzy powłok na jego powierzchni,
- nadaje się do stosowania jako podkład pod wszystkie typy farb i środków do drewna.


Przeznaczenie: Na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: Bezbarwny Mat


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 65% przy dobrej wentylacji:

- ostrożne użytkowanie – po 3 godzinach
- nanoszenie następnej warstwy – po 5 godzinach
- nanoszenie preparatów nawierzchniowych – po 24 godzinach
- całkowity czas schnięcia – 72 godziny

Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.


Wydajność:

- Drewno miękkie / nieheblowane: do 6m2/l
- Drewno twarde / heblowane: do 10m2/l

W celu uzyskania optymalnej ochrony należy nałożyć łącznie dla wszystkich warstw 180-220 ml produktu / m2


Ilość warstw: 1-2 warstwy (w zależności od chłonności drewna) do uzyskania łącznego zużycia 180-220 ml/m2


Rozcieńczalnie: Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.


Przygotowanie podłoża

Podłoża do malowania muszą być:

- suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyść do surowego drewna lub usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj,

Podłoża poddawane renowacji:

- usuń dokładnie stare powłoki do surowego drewna,

Uwaga! Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Malowanie

Warunki impregnowania:

- temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +8°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.

Zalecane metody impregnowania:

- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego,
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki o długości włosia 2 – 10mm,
- dopuszcza się stosowanie metody natryskowej poprzez zastosowanie odpowiednich urządzeń rozpylających do impregnatów technicznych. Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.

Parametry impregnowania:

- nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem,
- aplikuj przy pomocy pędzla, wałka lub natryskiem w ilościach 180-220ml/m2 (łącznie dla wszystkich warstw), w 1-2 warstwach produktu,
- rozprowadzaj dokładnie wzdłuż słojów drewna,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić,
- inne preparaty ochronno-dekoracyjne można nakładać po 24 godzinach schnięcia ostatniej warstwy impregnatu technicznego Sadolin BaseHP

Uwaga! Wszystkie impregnowane elementy/płaszczyzny należy zaimpregnować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna (dotyczy wszystkich warstw). Przed wystawieniem zaimpregnowanego drewna na działanie czynników atmosferycznych, najpóźniej 4 dni po aplikacji produktu, zaimpregnowane elementy należy pokryć odpowiednią kryjącą lub transparentną powłoką malarską i konserwować ją zgodnie z zaleceniami producenta produktu nawierzchniowego. Produkt do zastosowań zewnętrznych oraz do malowania ram okiennych i drzwi zewnętrznych – nie stosować w pomieszczeniach zamkniętych. Produkt do stosowania w 2 i 3 klasie użytkowania, przeznaczony dla użytkowników powszechnych oraz profesjonalnych. Produkt należy stosować wyłącznie na drewnie nieznajdującym się w bezpośredniej styczności z glebą lub z wodą powierzchniową. W przypadku zastosowań in-situ, podczas aplikacji należy chronić grunt np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego. Nie stosować na drewnie pozostającym w bezpośredniej styczności z żywnością lub karmą dla zwierząt. Nie stosować nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych (np. most nad stawem) w celu uniknięcia uwolnienia bezpośrednio do wody. W celu ochrony organizmów wodnych nie używać impregnowanego drewna w pobliżu środowiska wodnego. W 3 klasie użytkowania: nie aplikować produktu w trakcie opadów deszczu lub kiedy opady są spodziewane w ciągu najbliższych 24 godzin. Narzędzia wykorzystane do aplikacji produktu należy umyć benzyną lakierniczą. Ścieków powstałych podczas mycia opakowań po produkcie i narzędzi nie usuwać do kanalizacji. Wszelkie pozostałości i wycieki powinny być zbierane do ponownego wykorzystania lub utylizacji. Nie stosować w celu zabezpieczania malowanych powierzchni przed innymi szkodnikami. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość impregnatu, a następnie umyć je benzyną lakierniczą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także