Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 18.90 PLN

Sadolin Impregnat ClassicHP - Powłokotwórczy Matowy Impregnat Do Drewna

opakowanie: 9L

aukcja dotyczy koloru: PINIOWY -2-Sadolin Impregnat ClassicHP Powłokotwórczy jest nowoczesnym, głęboko penetrującym impregnatem, przeznaczonym do stosowania na zewnątrz, do ochronno-dekoracyjnego malowania drewna niemającego bezpośredniego kontaktu z glebą lub wodą powierzchniową. Tworzy na powierzchni drewna odporną na działanie wilgoci powłokę, która wydłuża trwałość zabezpieczenia zapewniając aż do 7 lat gwarancji*. Zabezpiecza drewno przed czynnikami atmosferycznymi. Zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi siniznę drewna. Zapewnia ochronę drewna przeznaczonego do użytkowania w 2 i 3 klasie zagrożenia korozją biologiczną. Głęboko wnika w strukturę drewna chroniąc je również od wewnątrz. Polecany jest w szczególności do płotów, altanek, pergoli, fasad domków drewnianych, drewnianej architektury ogrodowej oraz innych zewnętrznych powierzchni drewnianych z drewna gładkiego, heblowanego oraz szorstkiego. Nie zalecamy stosowania produktu do powierzchni dachowych (np. gonty), podłogowych oraz powierzchni z drewna egzotycznego.


Zalety produktu:

- do 7 lat ochrony*,
- zabezpiecza drewno przed grzybami powodującymi siniznę drewna,
- produkt działa poprzez impregnowanie – nasączanie drewna,
- tworzy na powierzchni drewna cienką warstwę ochronną,
- impregnowane drewno uzyskuje matowe, transparentne, barwne wykończenie, zachowujące jego naturalną strukturę.


*Szczegółowe warunki oraz zakres udzielonej gwarancji dostępne są na stronie www.sadolin.pl. Gwarancja obejmuje wymalowania wykonane na gładkim, heblowanym, surowym drewnie. Gwarancja nie obejmuje wymalowania drewna szorstkiego. Niezależnie od innych ustawowych uprawnień klienta, jeśli w ciągu 7 lat od daty wydania farby wystąpi zniszczenie powłoki chroniącej drewno wymalowanej zgodnie z zaleceniami producenta (dostępnymi na opakowaniu i w karcie technicznej) i zasadami sztuki malarskiej oraz po spełnieniu warunków gwarancji dostępnych na stronie www.sadolin.pl, Akzo Nobel Decorative Paints Sp. z o.o. wyda klientowi taką samą ilość farby wolnej od wad. W celu osiągnięcia gwarantowanego okresu ochrony 7 lat należy zastosować rekomendowaną dawkę produktu 200-250 ml/m2 (łącznie dla wszystkich warstw), nakładając 2-3 warstwy produktu w zależności od chłonności drewna, oraz wykonać malowanie zgodnie z instrukcją podaną na opakowaniu oraz w karcie technicznej produktu.


Przeznaczenie: Na zewnątrz


Efekt dekoracyjny: Matowy


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 65% przy dobrej wentylacji:

- ostrożne użytkowanie – po 3 godzinach
- nanoszenie następnej warstwy – po 14-24 godzinach

Uwaga! Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz rodzaj i gatunek malowanego drewna mogą wydłużyć czas schnięcia. Czas nakładania następnej warstwy należy określić praktycznie w zależności od gatunku drewna i warunków malowania. Drewno miękkie łatwiej wchłania produkt i powłoka wysycha szybciej. Na gatunkach drewna twardego czas schnięcia może być wydłużony.


Wydajność dla pojedynczej warstwy:

- Tarcica: do 8 m2 /l
- Drewno nieheblowane / miękkie: do 12 m2/l
- Drewno heblowane / twarde: do 24 m2/l

W celu uzyskania optymalnej ochrony należy nałożyć łącznie dla wszystkich warstw 200-250ml produktu / m2


Ilość warstw: 2-3 warstwy (w zależności od chłonności drewna) do uzyskania łącznego zużycia 200-250 ml/m2


Rozcieńczalnik: Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed oraz w trakcie malowania. Nie dodawać obcych składników.


Przygotowanie podłoża

Podłoża do malowania muszą być:

- suche i wysezonowane – wilgotność drewna nie powinna przekraczać 15%,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
- zdrowe – w przypadku występowania zniszczeń biologicznych oczyść do surowego drewna lub usuń skażone drewno, następnie wypełnij ubytki i pęknięcia odpowiednią masą szpachlową do drewna, wyrównaj i przeszlifuj,

Podłoża poddawane renowacji:

- usuń dokładnie stare powłoki farb, lakierów lub lakierobejc do surowego drewna. Powierzchnie wcześniej malowane impregnatami należy przeszlifować papierem ściernym w celu usunięcia luźnych powłok i wyrównania koloru.

Uwaga! Przy wymalowaniach renowacyjnych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt, stare powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Zaleca się również wypróbowanie preparatu na niewielkiej powierzchni w celu dobrania odpowiedniego koloru – kolor końcowy będzie zależał od barwy początkowej i stanu drewna oraz ilości naniesionych warstw. Podłoża mocno zażywiczone zaleca się przetrzeć szmatką zwilżoną benzyną ekstrakcyjną, poczekać do wyschnięcia. Podłoża i powierzchnie narażone na długotrwałe zaleganie wody i śniegu powinny być w taki sposób zaprojektowane, aby woda była odprowadzana na zewnątrz i nie mogła się nigdzie gromadzić. Zaleca się aby poziome płaszczyzny miały kąt spływu (pochylenie) minimum 15˚. Aby uzyskać właściwą grubość powłoki ochronnej na kantach zaleca się zaokrąglenie ostrych krawędzi drewna (promień zaokrąglenia min. 2mm). Wszelkie połączenia elementów drewnianych z innymi elementami powinny być tak zabezpieczone odpowiednimi uszczelniaczami, aby nie było możliwości ingerencji oraz wnikania wody. Elementy metalowe umieszczone w drewnie powinny być odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Szlifowanie na sucho powoduje powstawanie kurzu i pyłu. Zalecamy stosować odpowiednie środki ochrony dróg oddechowych.


Malowanie

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia powinna być pomiędzy +10°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 70%,
- nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki.

Zalecane metody malowania:

- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):

- nie rozcieńczaj impregnatu przed użyciem,
- aplikuj wyłącznie przy pomocy pędzla w ilościach 200-250ml/m2 (łącznie dla wszystkich warstw), w 2-3 warstwach,
- kolejne warstwy nakładaj w odstępie 14-24 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- rozprowadzaj dokładnie i równomiernie wzdłuż słojów drewna,
- przed nałożeniem kolejnej warstwy, jeśli podniosą się włókna drewna, powłokę należy przeszlifować drobnoziarnistym papierem ściernym i dokładnie odpylić,
- w przypadku malowania drewna heblowanego, po 5-10 minutach od nałożenia warstwy preparatu, zaleca się delikatne przetarcie malowanej powierzchni suchym pędzlem celem równomiernego rozprowadzenia nadmiaru impregnatu.

Uwaga! Do malowania dużych powierzchni zalecamy używanie farb z jednej serii produkcyjnej. Numer serii na opakowaniu. W przypadku impregnowania drewna surowego, narażonego na działanie szczególnie trudnych warunków atmosferycznych, zaleca się zagruntowanie podłoża Sadolin Impregnatem ClassicHP poprzez mocne wtarcie wyrobu w podłoże, a następnie zastosowanie rekomendowanych 2 warstw nawierzchniowych. Produkt biobójczy należy używać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Nie jeść, nie pić oraz nie palić tytoniu podczas stosowania produktu. Nie zaleca się nakładania natryskowego. Nie przekraczać zalecanych ilości stosowania. Sadolin ClassicHP zabezpiecza drewno przed sinizną – nie należy stosować go w celu zabezpieczenia malowanych powierzchni przed innymi szkodnikami. Nie stosować w przypadku drewna mającego bezpośredni kontakt z artykułami spożywczymi, napojami i paszami. Nie stosować w zamkniętych pomieszczeniach. Celem uniknięcia uwolnienia produktu bezpośrednio do wody, nie stosować go nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych. Dla zastosowań in situ należy zadbać o ochronę gruntu podczas aplikacji (np. za pomocą folii z tworzywa sztucznego). Drewno po impregnacji należy przechowywać w pomieszczeniu lub na nieprzepuszczalnym, twardym podłożu, w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby lub wody. Świeżo impregnowane drewno do czasu całkowitego wyschnięcia należy chronić przed deszczem (np. przechowywać pod zadaszeniem). Wszystkie malowane elementy/płaszczyzny należy pomalować równomiernie z każdej strony, aby nie pozostawić miejsc niedomalowanych lub surowego drewna (dotyczy wszystkich warstw). Wszelkie otwory lub ubytki w malowanym elemencie powstałe na skutek montażu należy dokładnie zabezpieczyć. Nie używaj impregnatu do zabezpieczania powierzchni dachowych i podłogowych, powierzchni narażonych na długotrwały, ciągły kontakt z wodą oraz powierzchni oliwionych lub impregnowanych woskiem. Zaleca się aby przy wykonywaniu innych prac remontowo-budowlanych (malarsko-tynkowych, spawalniczych etc.) zabezpieczać wymalowane powierzchnie przed uszkodzeniem. Stopniowe zmiany wyglądu powłoki (kolor oraz stopień połysku) w trakcie eksploatacji są zjawiskiem naturalnym związanym z procesem starzenia się wymalowanej powłoki. Proces ten zależy od intensywności działających czynników atmosferycznych (nasłonecznienie, wysokie temperatury, wilgotność).


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość preparatu, a następnie umyć je rozcieńczalnikiem do farb i emalii ogólnego stosowania. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.