Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Foveo Tech Grunt Akrylowy GA 10

opakowanie: 5L

Zastosowanie

Grunt akrylowy przeznaczony jest do gruntowania i wzmacniania porowatych, bardzo chłonnych podłoży mineralnych takich jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz cienkowarstwowe tynki mineralne – przed malowaniem Farbą Fasadową Akrylową FA 10. Obniża nasiąkliwość podłoża, tworzy powłoki zabezpieczające przed powstawaniem przebarwień. Służy także jako rozcieńczalnik Farby Fasadowej Akrylowej FA 10.

Zużycie: do 8 m²/l w zależności od właściwości podłoża, przy jednokrotnym malowaniu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Tynki cementowe, cementowo-wapienne lub mineralne malować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Uzupełnić ubytki tynku i zaszpachlować ewentualne pęknięcia.

Sposó użycia

Preparat w postaci handlowej jest wyrobem gotowym do użycia – nie rozcieńczać i dodawać jakichkolwiek substancji. Nakładać pędzlem lub wałkiem jedną warstwę. Na podłoża bardzo chłonne i słabe zaleca się naniesienie drugiej warstwy preparatu poprzecznie do pierwszej na jeszcze wilgotną warstwę pierwszą. Po ok. 12 godzinach od zakończenia nakładania ostatniej warstwy można malować Farbą Fasadową Akrylową FA 10.

Uwagi

Nie mieszać z gruntami innego typu. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy bezwzględnie unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia gruntu z wyrobami innych Producentów, nie ponosimy odpowiedzialności.