Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

FOVEO TECH Podkład Gruntujący pod tynki PA10

opakowanie: 8kg

aukcja dotyczy koloru: biały

Zastosowanie

Podkład gruntujący stosowany w celu zwiększenia przyczepności tynków, zmniejszenia chłonności podłoża. Umożliwia poprawne wykonanie struktury tynków cienkowarstwowych. Redukuje możliwość powstawania przebarwień na ich powierzchni. Wchodzi w skład systemów FOVEO TECH S i FOVEO TECH W jako warstwa podkładowa pod tynki mineralne, akrylowe, akrylowo-silikonowe, silikatowo-silikonowe, a także pod tynki mozaikowe i zwykłe tynki cementowe lub cementowo-wapienne. Przeznaczony jest do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Można nim pokrywać powierzchnie betonowe, cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe itp.

Narzędzia: Pędzel, wałek sznurkowy o wysokości włosia powyżej 19 mm.

Zużycie: 0,3 kg/m² przy jednokrotnym malowaniu w zależności od struktury malowanej powierzchni oraz użytych narzędzi.

Czas schnięcia: 2 godz.

Nanoszenie wyrobów nawierzchniowych: po 24 godz.

Temperatura stosowania: od +5ºC do +25ºC

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być równe, suche, mocne, oczyszczone z kurzu, pozbawione zanieczyszczeń oraz wolne od agresji biologicznej (grzyby, pleśnie, mchy), chemicznej itp. Wszelkiego rodzaju zabrudzenia należy oczyścić wodą pod zwiększonym ciśnieniem. Stare tynki i powłoki malarskie o słabej przyczepności należy usunąć. Ubytki uzupełnić Zaprawą Klejącą KS 10, KS 20 lub KU 11, KU 21 (max. do 6,0 mm w jednej warstwie) lub standardową zaprawą tynkarską. Podłoża o słabej nośności, mocno chłonne lub skredowane (zostawiające ślady pyłu na dłoni po ich potarciu) w celu wzmocnienia należy pomalować Gruntem Akrylowym GA 10. Świeże tynki cementowe lub cementowo-wapienne malować nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, beton zaś nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, w systemie ociepleń warstwę zbrojoną wysezonować min. 3 dni. Wszystkie podłoża muszą mieć ustabilizowaną wilgotność oraz zakończony proces twardnienia.

Sposób użycia

Podkład gruntujący należy dokładnie wymieszać, nakładać jedną warstwę pędzlem lub wałkiem. W razie konieczności można go rozcieńczyć dodając max. do 5% wody. Czas wysychania podkładu wynosi ok. 2 godziny, w zależności od warunków nakładania (temperatury otoczenia, wilgotności powietrza, chłonności podłoża itp.). W przypadku stosowania pod tynki akrylowe, akrylowo-silikonowe, silikatowo-silikonowe lub mozaikowe farbę należy zabarwić na kolor zbliżony do koloru tynku (wg wskazanej receptury Systemu Kolorowania) w celu uniknięcia prześwitów w razie przetarcia tynku.

Uwagi

Nie mieszać z farbami podkładowymi innego typu. Stosować przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5°C do +25°C. Nie nakładać na nagrzane podłoże. W trakcie pracy oraz podczas wysychania należy bezwzględnie unikać bezpośredniego nasłonecznienia, silnego wiatru, działania deszczu. Chronić wymalowaną powierzchnię do czasu wyschnięcia za pomocą folii lub gęstej siatki osłonowej. Temperatura podłoża i otoczenia podczas malowania oraz przez kolejne 24 godziny nie może być niższa od +5°C. Narzędzia bezpośrednio po użyciu umyć wodą. Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. W przypadku łączenia produktu z wyrobami innych producentów, nie ponosimy odpowiedzialności.