Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

ATLAS UNI-GRUNT - szybkoschnąca emulsja gruntująca

opakowanie: 5kg

ATLAS UNI-GRUNT jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyższej jakości wodnej dyspersji żywic polimerowych.

Bardzo krótki czas schnięcia – zależnie od warunków temperaturowych i wilgotności powietrza, aplikacja nowych warstw na zagruntowanym podłożu możliwa jest już po:

- po 15 minutach – dotyczy zapraw klejących ATLAS oraz powłok malarskich na tynkach cementowo-wapiennych, pustakach silikatowych i bloczkach gazobetonowych,

- po 2 godzinach – dotyczy posadzek i podkładów samopoziomujących.

Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podłoża mineralne - wnika w strukturę materiału, wzmacnia ją i poprawia jej nośność.

Zwiększa wydajność farb, gładzi i klejów – uszczelniając strukturę gruntowanego podłoża, zwiększa wydajność materiałów użytych do wykonania kolejnej warstwy, redukuje zużycie.

Ułatwia aplikację kolejnych warstw – powłok malarskich, klejów, gładzi i szpachlówek, podkładów i posadzek samopoziomujących, klejów do wykładzin dywanowych, klejów do tapet, klejów do izolacji termicznej do podłoży, itp.

Ogranicza chłonność podłoża - zapobiega „odciąganiu” nadmiernej ilości wody z produktu nakładanego na zagruntowane podłoża: podkłady cementowe z ogrzewaniem podłogowym lub bez, różnego rodzaju tynki, itp.

Ujednolica chłonność podłoża – dzięki ATLAS UNI-GRUNT, aplikowany w kolejnej warstwie produkt ma takie same warunki wiązania na całej powierzchni, w tym w miejscach gdzie były wykonywane lokalne naprawy.

Wiąże podłoża niestabilne - ogranicza pylenie posadzek i podkładów podłogowych oraz tynków.

Przeznaczony do aplikacji w podwyższonej temperaturze – rekomendowany do użycia w zakresie od 5 °C do 30 °C, wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Bardzo niska zawartość LZO –15-krotnie zredukowana zawartość lotnych związków organicznych w stosunku do wymagań

Bezbarwny, bezrozpuszczalnikowy i wodorozcieńczalny – produkt jest bezbarwny po wyschnięciu, nie powoduje przebarwień podłoża.

Do nanoszenia wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową.

Główne właściwości

- wzmacnia powierzchniowo wszystkie nasiąkliwe podłoża

- wysokowydajny, szybkoschnący

- zmniejsza i wyrównuje chłonność podłoży

- do zastosowania w temperaturze do 30 °C

- zwiększa przyczepność do podłoża 

- pod posadzki i podkłady podłogowe

- pod kleje, tynki, gładzie, farby

Zużycie: Średnio zużywa się 0,05÷0,2 kg emulsji na 1 m². W praktyce zużycie zależne jest od stopnia chłonności podłoża.

Gruntowanie

Przygotowanie podłoża

Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. Wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć.

Przygotowanie emulsji

ATLAS UNI-GRUNT produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać. Dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji wagowej:

- 1:1 w przypadku, kiedy jest to pierwsze z dwóch gruntowań bardzo osłabionego podłoża,

- 1:3 w przypadku gruntowania podłoży pod farby wewnętrzne ATLAS.

Gruntowanie

Emulsję najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową, jako cienką i równomierną warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży można zastosować emulsję rozcieńczoną czystą wodą w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, gruntowanie należy powtórzyć emulsją bez rozcieńczenia.

Użytkowanie powierzchni

Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp., należy rozpocząć po wyschnięciu emulsji. Grunt po wyschnięciu powinien tworzyć matową powierzchnię.

Ważne informacje dodatkowe

Podłoża gipsowe przed malowaniem należy gruntować, stosując się do zaleceń producenta farby.

Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

Ewentualne zabrudzenia po emulsji można usuwać za pomocą preparatu ATLAS SZOP 2000.

Przeznaczenie

Rodzaje podłoży - standardowe:

- posadzki i podkłady cementowe 

- tynki i gładzie cementowe oraz cementowo-wapienne 

- mur z betonu komórkowego 

- mur z cegły lub bloczków silikatowych 

- mur z cegły lub pustaków ceramicznych

Rodzaje podłoży - trudne:

- posadzki i podkłady cementowe z ogrzewaniem podłogowym 

- podkłady magnezjowe 

- płyty g-k 

Rodzaj warstwy wykończeniowej - należy zapoznać się z zaleceniami producenta materiału do wykonania warstwy wykończeniowej, dotyczące gruntowania pod nią:

- okładziny z płytek mocowane klejem cementowym lub gipsowym 

- hydroizolacje mineralne (szlamy) 

- posadzki i podkłady podłogowe cementowe, podkłady anhydrytowe 

- tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe 

- gładzie szpachlowe gipsowe, cementowe 

- powłoki malarskie z farb wewnętrznych akrylowych i lateksowych 

- tapety

Zakres zastosowania:

- do wewnątrz budynków 

- na zewnątrz budynków 

- na powierzchnie poziome 

- na powierzchnie pionowe

Temperatura podłoża i otoczenia w trakcie prac: od +5 ºC do +30 ºC

Rozpoczęcie dalszych prac po gruntowaniu (w zależności od podłoża)

– po 15 minutach - tynki, pustaki silikatowe, bloczki gazobetonowe

- po 2 godzinach - posadzki samopoziomujące