MAGNAT Style

Stiuk Wapienny - Dekoracyjna Farba Strukturalna

opakowanie: 5kg


Stiuk Wapienny MAGNAT Style to masa dekoracyjna, która odpowiednio nałożona i zabezpieczona woskiem MAGNAT Style odwzorowuje szlifowany kamień w subtelnych, pastelowych kolorach. Wybierając odpowiedni kolor z proponowanej palety można go zastosować zarówno do wnętrz w stylu retro, jak też nowoczesnych z dodatkiem szkła i metalu.


Produkt posiada porowatą strukturę - zapewnia "oddychanie" podłoża, jest odporny na działanie bakterii i grzybów, dlatego szczególnie może być stosowany w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności. Stiuk Wapienny dodatkowo zabezpieczony powierzchniowo zyskuje lepszą odporność na zabrudzenia (z wyjatkiem tłuszczu) i okresowe działanie wody. Produkt wymaga od wykonawcy konkretnych umiejętności z zakresu aplikacji tego typu materiałów.

Dostępne kolory:
 biały (oryginał, niebarwiony); 15 standardowych kolorów po zabarwieniu Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style, masę można barwić na inne kolory z dodatkiem pigmentu – do 10% objętości opakowania. Cena produktu nie zawiera Pigmentu Barwiącego MAGNAT Style, pigmenty są dostępne na osobnych aukcjach.

Wydajność:
do 2 m2/kg przy 3 warstwach

Zastosowanie:
do wewnątrzZastosowanie

Do dekoracji gładkich podłoży cementowych, cementowo wapiennych, płyt gipsowokartonowych, tynków gipsowych i powierzni pokrytych gładziami wewnątrz pomieszczeń

Wyroby potrzebne do wykonania dekoracji

Nazwa Krótka charakterystka Dostępne pojemności Wydajność
Farba Podkładowa
MAGNAT Style
Akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca
podłoże.
1 L, 5 L Do 6 m2/L przy jednokrotnym malowaniu
Ilość warstw: 1-2
Stiuk Wapienny
MAGNAT Style
Cienkowarstwowa masa dekoracyjna, oparta na bazie wapna
gaszonego i mączki marmurowej, przeznaczona
do zdobienia ścian wewnętrznych.
5 kg do 2 m2/kg przy 3 warstwach
Ilość warstw: 2-3
Pigment Barwiący
MAGNAT Style
Koncentrat pigmentowy do kolorowania wyrobów
w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.
20 ml, 100 ml
Wosk Impregnująco-
Zabezpieczający
MAGNAT Style
Pasta do zabezpieczania powierzchni
Stiuku Weneckiego i Stiuku Wapiennego.
0,4 kg Do 32 m2/op. przy jednej warstwie
Ilość warstw: 1-2


Sposób stosowania
 (kliknij tutaj i zobacz film instruktażowy jak stosować)

Przygotowanie podłoża

 • powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń;
 • świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku; pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia; zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style
 • podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • surowe powierzchnie, gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić (tak, aby po potarciu dłonią nie zostawał biały pył) i pomalować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
 • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
 • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYLPUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYLPUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYLPUTZ®ST10 Start i zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
 • plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy


Przygotowanie wyrobu

 • masę zabarwić Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg dostępnych receptur
 • w przypadku barwienia na inny kolor należy pamiętać, że ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 10% objętości wyrobu
 • ze względu na kształt opakowania zaleca się użycie mieszadła o małej średnicy celem dokładnego wymieszania
 • kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym
 • jeśli istnieje potrzeba zarobienia większej ilości produktu przygotować masę w oddzielnym pojemniku, po czym wymieszać z masą zarobioną wcześniej


Aplikacja

 • nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%


ETAP 1
Gładką i równą powierzchnię malujemy jeden raz Farbą Podkładową MAGNAT Style.

ETAP 2
Na wyschniętą zagruntowaną powierzchnię za pomocą Pacy Weneckiej nakładamy gładko i równomiernie pierwszą warstwę Stiuku Wapiennego MAGNAT Style, zabarwionego na wybrany kolor Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style. Czynność tę wykonujemy na niewielkich obszarach i w różnych kierunkach tak, by pokryć całą powierzchnię.

ETAP 3
Po wyschnięciu pierwszej warstwy (ok. 6 godz.), niewielkimi fragmentami nakładamy drugą warstwę. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając lekko po powierzchni czystą krawędzią pacy, do momentu uzyskania gładkiej powierzchni z przenikającymi się odcieniami wybranego koloru. W celu uzyskania większej głębi kolorystycznej można dodatkowo nałożyć trzecią warstwę stiuku zachowując wskazany wyżej odstęp czasowy.

ETAP 4
Przed całkowitym wyschnięciem (min. 15 minut od nakładania) krawędzią pacy polerujemy całą powierzchnię w celu uzyskania połysku. Czynność tę wykonujemy bez nadmiernego użycia siły.

ETAP 5
Po wyschnięciu ostatniej warstwy stiuku (tj. 6 godz.), w celu dodatkowego zabezpieczenia i podkreślenia uzyskanego efektu, za pomocą pacy nakładamy Wosk MAGNAT Style, a następnie polerujemy powierzchnię miękkim materiałem lub w celu uzyskania efektu intensywnie błyszczącego polerujemy krawędzią pacy weneckiej


Informacje dodatkowe

 • powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 14 dniach od zakończenia prac malarskich
 • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
 • właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
 • dokładnie wymieszać – mechanicznie w taki sposób, aby nie pozostawić resztek pigmentu na ściankach opakowania;
 • nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi;
 • nie wycierać resztek materiału o krawędzie opakowania – przyczynia się to do wysychania i kruszenia materiału, co w efekcie skutkuje uszkodzeniem dekoracji na ścianie.