MAGNAT Style

Stiuk Perłowy - Dekoracyjna Farba Strukturalna

opakowanie: 4,5kg


Stiuk Perłowy MAGNAT Style to cienkowarstwowa masa akrylowa z dodatkiem perłowych wypełniaczy, przeznaczona do zdobienia ścian wewnętrznych. Nadaje dekorowanym powierzchniom charakterystyczne powłoki o szlachetnym, perłowym połysku. Powstałe na powłoce refleksy zmieniają się w zależności od kąta padania światła.

Dostępne kolory: 10 kolorów po zabarwieniu Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style. Cena produktu nie zawiera Pigmentu Barwiącego MAGNAT Style, pigmenty są dostępne na osobnych aukcjach.

Wydajność: do 4 m2/kg przy dwóch warstwach

Zastosowanie: Do dekoracji gładkich podłoży cementowych, cementowo wapiennych, płyt gipsowokartonowych, tynków gipsowych i powierzni pokrytych gładziami wewnątrz pomieszczeń

Wyroby potrzebne do wykonania dekoracji
- MAGNAT PRIMER Farba Gruntująca do wnętrz Wyprodukowana w oparciu o NANOTECHNOLOGY, tworzy matowe, mikroporowate powłoki pozwalające „oddychać” ścianom. Wzmacnia podłoże, wyrównuje jego chłonność i kolorystykę. Wydajność: Do 8 m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Ilość warstw: 1-2
- Stiuk Perłowy MAGNAT Style Cienkowarstwowa masa akrylowa z dodatkiem perłowych wypełniaczy, przeznaczona do zdobienia ścian wewnętrznych. Wydajność: Do 4 m²/kg na gładkim podłożu przy 2 warstwach. Ilość warstw: 2
- Pigment Barwiący MAGNAT Style Koncentrat pigmentowy do kolorowania wyrobów w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń;
- świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku; pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia; zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić (tak, aby po potarciu dłonią nie zostawał biały pył) i pomalować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
- jeśli na dłoni zostaje po potarciu biały pył powierzchnię pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ ST10 Start i zagruntować
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki Plamy

Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie 1-2 warstw Farby Gruntującej MAGNAT PRIMER.

Przygotowanie wyrobu
- masę można zabarwić Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg dostępnych receptur
- w przypadku barwienia na inny kolor należy pamiętać, że ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 3% objętości wyrobu
- ze względu na kształt opakowania zaleca się użycie mieszadła o małej średnicy celem dokładnego wymieszania
- kolor uzyskany na bazach z różnych partii produkcyjnych wymieszać w większym opakowaniu zbiorczym
- jeśli istnieje potrzeba zarobienia większej ilości produktu przygotować masę w oddzielnym pojemniku, po czym wymieszać z masą zarobioną wcześniej

Aplikacja
- nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%

ETAP 1

Gładką i równą powierzchnię malujemy 1-2 razy farbą gruntującą do wnętrz MAGNAT PRIMER zabarwioną Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg receptury kolorystycznej podanej w karcie kolorów. Prawidłowo zagruntowane podłoże ma mieć jednolity kolor.

ETAP 2

Na wyschniętą powierzchnię za pomocą Pacy Weneckiej MAGNAT nakładamy pierwszą warstwę Stiuku Perłowego MAGNAT Style. Czynność tę wykonujemy na niewielkich obszarach i w różnych kierunkach tak, by pokryć całą powierzchnię. Nie jest wymagane łączenie kolejnych fragmentów „na mokro”. Należy jednak pamiętać, aby grubość nakładanej warstwy nie była większa niż 1 mm. Tak położoną warstwę pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 4 godz.


ETAP 3

Kolejną warstwę Stiuku Perłowego nakładamy w podobny sposób jak warstwę pierwszą. Nadmiar produktu zbieramy przeciągając lekko po powierzchni czystą krawędzią pacy.

ETAP 4

Przed całkowitym wyschnięciem (po upływie ok. 5-10 minut, uwzględniając warunki otoczenia) krawędzią pacy wygładzamy powierzchnię, prowadząc pacę w różnych kierunkach. Pracę tę wykonujemy bez nadmiernego użycia siły. Czynność ta przyczyni się do podkreślenia efektu dekoracyjnego, w szczególności perłowych refleksów. W zależności od wysychania warstwy Stiuku Perłowego, wygładzanie powtarzamy do momentu uzyskania gładkiej powierzchni z charakterystycznymi refleksami.

Informacje dodatkowe
- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
- dokładnie wymieszać – mechanicznie w taki sposób, aby nie pozostawić resztek pigmentu na ściankach opakowania;
- nie dodawać wapna, nie mieszać z farbami emulsyjnymi;
- nie wycierać resztek materiału o krawędzie opakowania – przyczynia się to do wysychania i kruszenia materiału, co w efekcie skutkuje uszkodzeniem dekoracji na ścianie.