MAGNAT Style

Pergameno Papier Dekoracyjny

opakowanie: 12mb w tubie o szerokości 1m

Pergameno MAGNAT Style to efekt dekoracyjny nadający powierzchniom wewnątrz pomieszczeń przestrzenną strukturę „miętego papieru”. W zależności od zamierzeń Wykonawcy pozwala kreować różnorodne, przestrzenne wzory z charakterystycznymi fałdami i „żyłkami”. Kolor i efekt końcowy powstaje poprzez pokrycie uzyskanej struktury transparentnym lub metalicznym Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style.

Dostępne kolory:
biały (oryginalny niebarwony); zabezpieczony Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Dekorację barwi się powierzchniowo Lakierem Rustykalmym MAGNAT Style zabarwionym Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg 15 receptur kolorystycznych. Ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 5% objętości wyrobu. Cena produktu nie zawiera Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style oraz Pigmentu Barwiącego MAGNAT Style. Lakier oraz pigmenty są dostępne na osobnych aukcjach.

Wydajność:
Pergameno papier dekoracyjny do 10m2/op

Zastosowanie:
ściany


Zastosowanie

Do dekoracji podłoży cementowych, cementowowapiennych, gipsowych, płyt kipsowokartonowy wewnątrz pomieszczeń.

Wyroby potrzebne do wykonania dekoracji

Nazwa Krótka charakterystka Dostępne pojemności Wydajność
Farba Podkładowa
MAGNAT Style
Akrylowa farba wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże. 1 L, 5 L Do 6 m2/L przy jednokrotnym malowaniu Ilość
warstw: 1-2
Pergameno
Farba Klejowa
MAGNAT Style
Farba akrylowa przeznaczona do przyklejania oraz utrwalania struktury
Pergameno MAGNAT Style. Produkt charakteryzuje się wydłużonym
czasem schnięcia i wysoką trwałością po utwardzeniu, dzięki czemu
ułatwia prawidłowe wykonanie dekoracji z użyciem Papieru
Dekoracyjnego Pergameno MAGNAT Style.
3 L
Do 3 m2/L przy jednej warstwie
Ilość warstw: 2
Pergameno
Papier Dekoracyjny
MAGNAT Style
Cienkowarstwowy, gładki papier dekoracyjny umożliwiający uzyskanie
przestrzennych wzorów z charakterystycznymi fałdami i „żyłkami”.
12 m.b.,
szer. 1 m

Pigment Barwiący
MAGNAT Style
Koncentrat pigmentowy do kolorowania wyrobów
w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.
20 ml, 100 ml
Lakier Rustykalny
MAGNAT Style
Lakier akrylowy stosowany jako środek zabezpieczający
powierzchnie wybranych systemów dekoracyjnych
MAGNAT Style
1 L, 3 L Do 12 m2/L przy jednokrotnym malowaniu
Ilość warstw: 1-2Sposób stosowania (kliknij tutaj i zobacz film instruktażowy jak stosować)

Przygotowanie podłoża

 • powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń;
 • świeże tynki cementowo-wapienne sezonować 3-4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku; pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia; zagruntować Farbą Podkładową MAGNAT Style
 • podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowo-kartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić (tak, aby po potarciu dłonią nie zostawał biały pył) i pomalować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
 • jeśli na dłoni zostaje po potarciu biały pył powierzchnię pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYLPUTZ®GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
 • miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
 • nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYLPUTZ®FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYLPUTZ®FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYLPUTZ®ST10 Start i pomalować emulsją podkładową Farbą Podkładową MAGNAT Style
 • plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy
 • Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie 1 warstwy Farby Podkładowej MAGNAT Style


Przygotowanie produktu


 • Farbę Klejową zamieszać przed użyciem
 • Papier Dekoracyjny, w zależności od wielkości powierzchni, zaleca sie przygotować w arkuszach o wielkości ok. 1m2 .


Aplikacja

 • nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%


ETAP 1
Niezależnie od rodzaju podłoża zaleca się nałożyć jedną warstwę Farby Podkładowej MAGNAT Style. Do właściwych prac przystępujemy po wyschnięciu warstwy podkładowej. Przygotowujemy wystarczającą do pokrycia dekorowanej powierzchni ilość Papieru Dekoracyjnego Pergameno MAGNAT Style.


ETAP 2 Za pomocą wałka lub pędzla nanosimy grubszą warstwę Farby Klejowej MAGNAT Style, każdorazowo na powierzchnię o szerokości wystarczającej do przyklejenia arkusza papieru, nie większą niż 3 m2. Bezpośrednio po nałożeniu warstwy Farby Klejowej przyklejamy „zmięty” wcześniej ręcznie Papier Pergameno, naciągając go na podłoże i kształtując pożądany wzór. Następnie dociskamy go suchym wałkiem lub szerokim pędzlem tak, aby dokładnie usunąć powietrze znajdujące się pod utworzoną strukturą. Kolejne arkusze papieru nakładamy na całą dekorowaną powierzchnię, łącząc je na tzw. „zakładkę”. Przyklejony materiał pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6 godz.

ETAP 3 Na wyschniętą strukturę, w celu jej wzmocnienia, nanosimy warstwę Farby Klejowej MAGNAT Style. Nakładamy ją tak, by dokładnie pokryć wszystkie fałdy papieru. W szczególnych przypadkach (np. kiedy powierzchnia narażona jest na intensywne użytkowanie) zaleca się, w odstępie 6 godz., nałożyć kolejną warstwę Farby Klejowej. Całość pozostawiamy do wyschnięcia na ok. 6 godz.

ETAP 4 W celu uzyskania efektu dekoracyjnego w wybranym kolorze oraz zabezpieczenia powstałej struktury, pokrywamy ją Lakierem Rustykalnym MAGNAT Style. Lakier barwimy na jeden kolor wybrany z 16 dostępnych w karcie kolorów lub dowolny inny pamiętając, że dopuszczalna ilość pigmentu nie powinna przekroczyć 5% objętości barwionego wyrobu. W przypadku barwienia na ten sam kolor kilku opakowań wyrobu, kolorujemy go w jednym pojemniku zbiorczym, w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego. Lakier nakładamy pędzlem lub wałkiem za każdym razem na powierzchnię ok. 1 m2, a następnie rozcieramy gąbką lub pacą gąbkową tak, by nie pozostawiać smug. W celu podkreślenia efektu dekoracyjnego zaleca się nałożyć drugą warstwę zabarwionego Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style.

Informacje dodatkowe

 • powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
 • w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
 • właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby
 • Farbę Klejową MAGNAT Style nakładamy wałkiem o wysokości włosia nie mniejszej niż 15 mm. Barwienie wykonujemy przy pomocy gąbki lub pacy gąbkowej. Użyte narzędzia powinny być natychmiast po pracy umyte w wodzie.
Klienci, którzy kupili ten produkt wybrali również...