MAGNAT Style

Grassi - Dekoracyjna Farba Strukturalna

opakowanie: 500ml

dodatek do Glinki Weneckiej MAGNAT Style


Grassi MAGNAT Style to jednowarstwowa, strukturalna farba na bazie akrylu, stanowiąca dodatek do Glinki Weneckiej MAGNAT Style. Dzięki zawartości brązowych cząstek pozwala uwydatnić efekt „przetartego tynku” uzyskany za pomocą Glinki Weneckiej, tworząc efekt dekoracyjny z dwubarwnymi, kontrastującymi ze sobą biało-brązowymi cząstkami na wybranym kolorze tła. To wyjątkowe pokrycie powierzchni, stanowiące doskonałe i proste rozwiązania dla osób poszukujących nietypowych efektów dekoracyjnych.

Dostępne kolory: 10 kolorów po zabarwieniu Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style, farbę można barwić na inne kolory z dodatkiem pigmentu - do 3% objętości opakowania. Cena produktu nie zawiera Pigmentu Barwiącego MAGNAT Style, pigmenty są dostępne na osobnych aukcjach.

Wydajność: do 9m2/L na gładkim podłożu

Zastosowanie: Do dekoracji podłoży cementowych, cementowowapiennych, gipsowych, płyt gipsowokartonowych wewnątrz pomieszczeń.

Wyroby potrzebne do wykonania dekoracji
- Farba Podkładowa MAGNAT Style Akrylowa farba z piaskiem kwarcowym wyrównująca chłonność i wzmacniająca podłoże. Wydajność: Do 6 m2/L przy jednokrotnym malowaniu. Ilość warstw: 1-2
- Glinka Wenecka MAGNAT Style Jednowarstwowa, strukturalna farba na bazie akrylu, dzięki której uzyskujemy strukturę „przetartego tynku”. Wydajność: Do 9m²/l przy jednej warstwie. Ilość warstw: 1
- Grassi MAGNAT Style Jednowarstwowa, strukturalna farba na bazie akrylu, stanowiąca dodatek do Glinki Weneckiej MAGNAT Style.
- Pigment Barwiący MAGNAT Style Koncentrat pigmentowy do kolorowania wyrobów w systemach dekoracyjnych MAGNAT Style.

Sposób stosowania

Przygotowanie podłoża
- powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być trwała, sucha, pozbawiona kurzu, rdzy i zatłuszczeń;
- świeże tynki cementowowapienne sezonować 3-4 tygodnie, tynki gipsowe 2 tygodnie; pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki farb klejowych usunąć, zmyć i spłukać wodą z dodatkiem środków myjących aż do odsłonięcia tynku; pomalować ACRYLPUTZ®GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- stare powłoki z farb emulsyjnych źle przylegające do podłoża usunąć, a jeśli się mocno trzymają – przemyć wodą z mydłem malarskim i pozostawić do wyschnięcia;
- podłoża mocno chłonne, luźno związane, sypiące się i skredowane pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- gładzie oraz powierzchnie wykonane w systemie płyt gipsowokartonowych tzw. „suche tynki” po przeszlifowaniu dokładnie odpylić (tak, aby po potarciu dłonią nie zostawał biały pył) i pomalować Farbą Podkładową MAGNAT Style;
- jeśli na dłoni zostaje po potarciu biały pył powierzchnię pomalować ACRYL-PUTZ GP41 Grunt Polimerowy Głęboko Penetrujący lub ACRYL-PUTZ GU40 Grunt Polimerowy Uniwersalny
- miejsca zagrzybione, pokryte pleśnią, oczyścić mechanicznie i zdezynfekować impregnatem grzybobójczym, pamiętając równocześnie o konieczności usunięcia przyczyny powstawania grzybów
- nierówności podłoża zaleca się wyrównać gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FS20 Finisz, spękania i ubytki uzupełnić gotową masą szpachlową ACRYL-PUTZ FX23 Flex lub – w przypadku większych nierówności – sypką masą szpachlową ACRYL-PUTZ ST10 Start
- plamy po zaciekach wodnych, sadzy, nikotynie i oleju pomalować farbą akrylową Śnieżka Zacieki-Plamy

Niezależnie od rodzaju podłoża zawsze wymagane jest nałożenie 1-2 warstw MAGNAT PRIMER. Prawidłowo zagruntowane podłoże ma mieć jednolity kolor.

Przygotowanie wyrobu
- 500ml dodatku Grassi dodać do 2,5l Glinki Weneckiej i wymieszać razem
- masę zabarwić Pigmentem Barwiącym MAGNAT Style wg dostępnych receptur (nie przekraczając 3% objętości barwionego produktu)
- produkt dokładnie, ręcznie wymieszać tak, aby nie rozbić zawartych w farbie białych i brązowych cząstek
- w przypadku barwienia kilku opakowań na ten sam kolor, barwienie przeprowadzić w większym opakowaniu zbiorczym, w celu zapewnienia jednolitego efektu kolorystycznego

Aplikacja
- nakładać wewnątrz pomieszczeń w temperaturze otoczenia i podłoża od +5 °C do +25°C oraz przy wilgotności powietrza nie przekraczającej 75%

ETAP 1

Przeznaczoną pod dekorację powierzchnię malujemy 1-2 razy Farbą Podkładową MAGNAT Style tak, aby podłoże było jednolite.

ETAP 2

Glinkę Wenecką MAGNAT Style nakładamy pędzlem grubszą warstwą, sposobem krzyżowym tak, aby nie rozgnieść zawartych w wyrobie białych i brązowych cząstek. Każdorazowo po naniesieniu około 1 m2 półsuchym pędzlem rozcieramy warstwę farby tak, aby zlikwidować powstałe smugi.

ETAP 3

Po około 30 minutach od nałożenia (uwzględniając warunki otoczenia), przecieramy całą powierzchnię plastikową pacą do Glinki Weneckiej, rozgniatając białe i brązowe cząstki. Czynność tę rozpoczynamy od miejsca, w którym farba została nałożona najwcześniej.

Informacje dodatkowe
- powłoka farby uzyskuje pełne właściwości wytrzymałościowe po 28 dniach od zakończenia prac malarskich
- w czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenie wietrzyć do zaniku zapachu
- właściwe przygotowanie podłoża, użycie zalecanych narzędzi i metod malowania przyczynia się do uzyskania właściwej, deklarowanej wydajności farby