Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Akrybet B30 - akrylowa farba do betonu

kolor: szary

opakowanie: 4L

AKRYBET® B-30 POSADZKA jest zawiesina pigmentów oraz wypełniaczy w spoiwie akrylowym i rozpuszczalnikach organicznych. Przeznaczony jest do dekoracyjno-ochronnego malowania przemysłowych posadzek betonowych i innych poziomych podłoży mineralnych w pomieszczeniach zamknietych: halach przemysłowych, garażach. Farba AKRYBET® B-30 POSADZKA posiada wysoką odporność na stałe działanie wody oraz czynników atmosferycznych w związku z tym można ją stosować również na zewnątrz.

Powłoka malarska farby AKRYBET® B-30 POSADZKA jest trwała, o wysokiej wytrzymałosci na ścieranie. Ponadto jest odporna na wielokrotne mycie wodą z dodatkiem detergentów oraz na krótkotrwałe działanie olejów i smarów. AKRYBET® B-30 POSADZKA dobrze zwilża podłoża i jest przyczepny do większości materiałów stosowanych w budownictwie. Do malowania oznakowań poziomych na posadzkach, na których zastosowano AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy stosować Dromal® produkcji LAKMA SAT. Szczeliny dylatacyjne zalecamy wypełnić silikonową masą uszczelniajacą N011 (prod. LAKMA SAT) w kolorze farby.

Ilość warstw: 2

Wygląd powłoki: matowy

Sposób nanoszenia: pędzel, wałek, natrysk

Casookres pomiędzy kolejnymi warstwami: 12h

Wydajność: 6- 8m2 /litr przy jednokrotnym malowaniu

Przygotowanie podłoża

Podłoże malowane powinno być mocne, czyste, wolne od kurzu, tłuszczu, pleśni, glonów i grzybów oraz luźno związanych elementów, bez wykwitów solnych i korozyjnych. Łuszczące się, stare powłoki malarskie o słabej przyczepnosci należy usunąć. Wypełnić ubytki i nierównosci podłoża odpowiednią zaprawą cementową. W przypadku malowania podłoży pokrytych farbami o dobrej przyczepności wystarczy je umyć wodą z dodatkiem detergentu. Po umyciu podłoże pozostawić do całkowitego wyschniecia. W przypadku malowania podłoży zagrzybionych, pokrytych pleśnią lub glonami, należy najpierw je dokładnie mechanicznie oczyścić i zmyć środkiem do zmywania glonów i grzybów Biotox®Total zgodnie z zaleceniami producenta. Świeże posadzki cementowe lub podłoża naprawiane zaprawami cementowymi można malować po upływie 28 dni, natomiast anhydrytowe i jastrychowe po min. 6 tygodniach sezonowania. Świeże chłonne wysezonowane lub stare, dotąd niezabezpieczone podłoża przed nałożeniem farby AKRYBET® B-30 POSADZKA zalecamy wstępnie zagruntowac gruntem Akrybet® Grunt (Luxmal Grunt Akrylowy), W przypadku malowania podłoży już wczesniej zabezpieczonych zalecamy nałożenie pierwszej

warstwy w postaci farby AKRYBET® B-30 POSADZKA rozcieńczonej rozcienczalnikiem w ilosci 10% obj.

Sposób użycia

Farbę AKRYBET® B-30 POSADZKA przed malowaniem należy dokładnie wymieszać i w zależności od przyjętej techniki malowania rozcieńczyć rozcienczalnikiem Arybet® Rozcienczalnik, Rozcienczalnik do farby Dromal lub toluenowy w ilości maks. 5% obj. Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym. Prace malarskie należy prowadzic przy temperaturze podłoża i otoczenia od +5oC do +25oC, przy czym temperatura podłoża powinna byc wyższa o 3oC od temperatury punktu rosy. Należy unikac silnego wiatru oraz bezposredniego działania promieni słonecznych na powierzchnie malowana zarówno podczas malowania jak i wysychania powłoki, a w czasie do 24h od zakończenia malowania opadów atmosferycznych. Farbe AKRYBET® B-30 POSADZKA należy nakładać w dwóch warstwach, po min. 24 godzinach od zagruntowania podłoża. Drugą warstwę farby należy nałożyć po wyschnięciu pierwszej warstwy, tj. po min. 12 godzinach. Podczas malowania pomieszczenia muszą być dobrze wentylowane. Nałożenie warstwy powłoki wykończeniowej Akrybet® Finish S wyraźnie poprawia odporność na powstawanie sladów po oponach, zwiększa odporność na ograniczone w czasie działanie olejów, smarów i benzyn, ułatwia utrzymanie czystosci. Po zakończeniu pracy narzedzia należy niezwłocznie umyć Rozcienczalnikiem Akrybet®, Rozcienczalnikiem do farby Dromal® Powłoki malowane można całkowicie eksploatowac po upływie 72h od nałożenia ostatniej warstwy.