Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Cena jednostkowa: 76.46 PLN
Koszt wysyłki od: 16.80 PLN

Nobiles - Termal 500, farba silikonowa termoodporna, do metalu

opakowanie: 0,7L

aukcja dotyczy koloru: SREBRNY PÓŁMAT


Nobiles Termal 500 to farba silikonowa przeznaczona do malowania i konserwacji powierzchni stalowych i żeliwnych m.in. układów wydechowych pojazdów, kominków, przewodów odprowadzających gazy z kominów i innych powierzchni narażonych na działanie wysokich temperatur do 500°C.


Właściwości:
- odporna na wysokie temperatury do +500°C,
- odporność na działanie wody - wytrzymuje okresowy kontakt z wodą, pomalowane powierzchnie nie mogą być zanurzone w wodzie,
- odporna na mycie wodą z dodatkiem detergentu,
- odporna na zginanie i uderzenia,
- dobra przyczepność do podłoża.


Przeznaczenie: na zewnątrz, wewnątrz - pod warunkiem bardzo dobrej wentylacji pomieszczenia.


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 50%:
- do schnięcia powierzchniowego – 4 godziny,

Pełną odporność mechaniczną powłoka uzyskuje po wygrzaniu w temperaturze co najmniej 160 st. C przez okres 30 min.

Nakładanie następnej warstwy: po min. 4 godz od zakończenia wygrzewania.

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności oraz nałożenie kilku warstw może wydłużyć czas schnięcia.


Wydajność: do 12m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża.


Ilość warstw:
2 warstwy


Rozcieńczalnik: Nobiles Rozcieńczalnik RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Dokładnie wymieszać przed malowaniem. Nie dodawać obcych składników.


Przygotowanie podłoża

Podłoża do malowania muszą być:
- suche,
- czyste i odtłuszczone (bez zabrudzeń – kurzu, piasku, plam, nalotów organicznych itp.),
_ wolne od wszelkiego wadliwego materiału (oleju, smaru, słabo przyczepnych powłok farb, zgorzeliny, luźnej rdzy itp.),

Kolejność wykonywanych czynności zależy od rodzaju i stanu powierzchni podłoża.

Usunięcie grubej warstwy rdzy:
- usunąć mechanicznie za pomocą ścierania lub dłutowania bezpośrednio grubej warstwy rdzy,
-usunąć powstały pył i odpadki.

Usunięcie zgorzeliny, luźnej rdzy i nietrwałych powłok malarskich:
- usunąć słabo przylegającą zgorzelinę walcowniczą (produkt termicznej obróbki metalu), luźną rdzę (produkt korozji metalu) oraz stare, uszkodzone, słabo przyczepne do podłoża powłoki malarskie za pomocą skrobania szpachelką budowlaną i/lub szczotką drucianą, szlifowania itp.,
- usunąć powstały pył i odpadki.

Gładkie i błyszczące powierzchnie metalu (stal, żeliwo) oraz podłoża wcześniej malowane:
- nadać szorstkość powierzchni za pomocą np. papieru ściernego,
- usunąć powstały pył i kurz.

Usunięcie zabrudzeń, odtłuszczenie:
- zabrudzenia z powierzchni metalu usunąć za pomocą Rozcieńczalnika RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych,
- zabrudzenia z podłoży malowanych (tj. powłoki farby) usunąć za pomocą wody z dodatkiem środka myjącego, poczekać do wyschnięcia.

Uwaga!
Odpowiednie przygotowanie powierzchni jest kluczowe dla uzyskania pełnych własności ochronnych powłoki. Farbę Nobiles Termal 500 można stosować bezpośrednio na nowe podłoża stalowe i żeliwne. Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu powstanie niepożądany efekt należy stare powłoki całkowicie usunąć i na nowo przygotować podłoże do malowania. Podczas piaskowania, spawania, wypalania, cięcia płomieniem itp. uprzednio pomalowanych powierzchni powoduje narażenie na powstające pyły i opary. Zaleca się stosowanie piaskowania/szlifowania na mokro w celu zminimalizowania narażenia na pyły. Jeśli ekspozycja na działanie pyłów jest znacząca należy zapewnić skuteczną wentylację i zastosować indywidualne środki ochronny dróg oddechowych.


Malowanie

Warunki malowania
- temperatura wyrobu – min. +5°C,
- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +5°C a +30°C,
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%,
-nie malować w wilgotnych warunkach (np. w czasie lub kiedy istnieje prawdopodobieństwo deszczu, mgły, śniegu), w upalne popołudnia oraz przy silnym wietrze.

Warunki malowania decydują o czasie schnięcia warstwy wyrobu i właściwościach uzyskanej powłoki. Temperatura podłoża stalowego powinna być co najmniej 3°C wyższa niż temperatura punktu rosy otoczenia.

Zalecane metody malowania
- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia naturalnego lub mieszanego,
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego (wałki moherowe) lub mieszanego (wałki welurowe – mieszanka runa naturalnego i syntetycznego) o długości runa do 8mm.

Nie wyklucza się zastosowania metod natrysku hydrodynamicznego. Dobór parametrów uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)
Malowanie pędzlem, wałkiem, natryskiem:
- nakładaj 2 warstwy farby, w odstępie 4 godzin od zakończenia wygrzewania poprzedniej warstwy w temperaturze co najmniej 160°C,
- należy upewnić się, czy krawędzie i narożniki są dobrze pomalowane,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej,
- wygrzewanie można rozpocząć po minimum 45 minutach sezonowania nałożonej powłoki.

Uwaga!
Podczas malowania należy zapewnić skuteczną wentylację. Nie zaleca się stosowania farby metodą natrysku pneumatycznego, gdyż konieczne byłoby rozcieńczenie produktu i zostałaby przekroczona wartość graniczna dla Lotnych Związków Organicznych (kat.:A/i): 500g/l.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je Rozcieńczalnikiem RC-02 do wyrobów nitrocelulozowych marki Nobiles. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także