Koszt wysyłki od: 15.90 PLN

Dulux Kolory Świata - Emulsja lateksowa do ścian i sufitów matowa

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: Pikantne Gaspacho

Dulux Colours of the World (Kolory Świata) emulsja lateksowa do ścian i sufitów przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń. Może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie chlapie przy malowaniu. Dzięki wyjątkowej technologii Pigment Pro, zawierającej najwyższej jakości pigmenty, emulsja zapewnia ponadprzeciętne parametry krycia przy zachowaniu trwałości koloru i odporności na zmywanie.

Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: Klasa 2

Stopień połysku przy kącie 85°: Mat

Skład nominalny:

- Pigment - odporne na światło pigmenty nieołowiowe, organiczne i nieorganiczne

- Substancja błonotwórcza - dyspersja styrenowo-akrylowa

- Rozpuszczalnik - woda

Czas schnięcia (dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20° C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji):

- do schnięcia powierzchniowego – 1 godzina

- do nakładania następnej warstwy – 2-4 godziny

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia.

Wydajność (przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża): do 14m2 /l

Ilość warstw: 1-2 warstwy

Inne właściwości:

1) Odporność na działanie wody

- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach. Powierzchnie pomalowane nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.

2) Odporność mechaniczna

- odporna na ścieranie suchą tkaniną,

- odporna na wielokrotne mycie miękką gąbką i wodą z dodatkiem środka myjącego,

3) Odporność na działanie ciepła

- nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników.

4) Inne

- doskonałe krycie,

- dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian,

- łatwość w usuwaniu zabrudzeń,

Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 min.

Przygotowanie wyrobu

Nie dodawać obcych składników.

Nie rozcieńczać emulsji.

W związku z wysoką koncentracją pigmentów, przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.

Przygotowanie podłoża

Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).

1. Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyj wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostaw do wyschnięcia.

2. Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Zanieczyszczenia zmyj wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.

3. Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy.

4. Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź.

5. Zagruntuj malowane powierzchnie:

· Podłoża jednolite, silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate np. gipsowe zagruntuj preparatem Dulux Grunt.

· Podłoża niejednolite, silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate zagruntuj kolejno:

etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy głównie miejsc szpachlowanych, spoin płyt gipsowokartonowych, po usunięciu farb klejowych i kredowych),

etap 2: emulsją Dulux Acryl Matt rozcieńczoną dodatkiem 20-25% czystej wody (dotyczy całej powierzchni).

· Inne podłoża od wyżej wymienionych, a wcześniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylące tynki cementowo-wapienne zagruntuj emulsją Dulux Acryl Matt rozcieńczoną dodatkiem 20-25% czystej wody.

· Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania.

Uwaga! Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do malowania.

Malowanie

· Warunki malowania

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10° C a +28° C

- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%

· Zalecane metody malowania

- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego

- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego o długości runa 10-18 mm

- natrysk hydrodynamiczny - zalecane parametry urządzenia:

✓ ciśnienie robocze 175 [bar]

✓ średnica dyszy 0,017” / 0,43 mm (dysza PAA517)

kąt natrysku 50

Parametry natrysku wykonane na urządzeniach firmy GRACO, model STmax595. Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.

· Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego)

- nakładaj 1-2 warstwy farby, w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,

- nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,

- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,

- taśmę malarską usuń niezwłocznie po zakończeniu malowania.

Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad:

- poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską,

- przy intensywnych kolorach nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować cała ścianę.

Uwaga! W przypadku malowania tapet papierowych i z włókna szklanego, w zależności od struktury tapety, zalecamy rozcieńczyć emulsję Dulux Colours of the World - na każdy 1litr farby dodając max. 100ml czystej wody. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu. Przy malowaniu renowacyjnym powłok w dobrym stanie i zbliżonym kolorze jedna warstwa farby może być wystarczająca