Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 24 godzin
Koszt wysyłki od: 7.25 PLN

Dulux Colours Of The World - Kolory Świata – Emulsja lateksowa do ścian i sufitów, matowa

opakowanie: 5L

aukcja dotyczy koloru: Grecka Chałwa


Dulux Colours of the World (Kolory Świata) to lateksowa farba do ścian i sufitów o matowym wykończeniu zapewniająca trwałość koloru. Farba doskonale kryje i jest wyjątkowo odporna na szorowanie, dzięki czemu dłużej możesz cieszyć się kolorem. Farba Dulux Kolory Świata może być stosowana na tynki [cementowe i cementowo-wapienne], podłoża gipsowe, płyty kartonowo-gipsowe, tapety papierowe i z włókna szklanego. Powłoka farby jest paroprzepuszczalna, co umożliwia ścianom oddychanie, a odpowiednia struktura sprawia, że farba nie chlapie przy malowaniu.


Właściwości:

- Odporność na działanie wody
-- wytrzymuje standardową wilgotność powietrza w pomieszczeniach, powierzchnie pomalowane nie mogą być w stałym kontakcie z wodą i narażone na kondensację wilgoci.
·-Odporność mechaniczna
-- odporna na ścieranie suchą tkaniną,
-- odporna na delikatne zmywanie wodą z dodatkiem środka myjącego.
- Odporność na działanie ciepła
-- nie nadaje się do stosowania na powierzchniach ogrzewanych, np.: do malowania grzejników.
- Doskonałe krycie,
- Dobra przepuszczalność pary wodnej zapewniająca oddychanie ścian,
- Łatwość w usuwaniu zabrudzeń.,
- Wysoka odporność na szorowanie – Farba Dulux Kolory Świata spełnia wymogi najwyższego, 1 rodzaju wg polskiej normy PN-C 819014:2002, po 200 cyklach szorowania na mokro, posiada ubytek grubości powłoki nie większy niż 20µm.
- Pełne własności odpornościowe na zmywanie na mokro powłoka uzyskuje po 28 dniach od zakończenia prac malarskich, zgodnie z PN-EN 13300:2002. Ewentualne zabrudzenia usunąć miękką gąbką i wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń w czasie nie dłuższym niż 15 min.


Odporność na szorowanie wg PN-C 81914:2002: Rodzaj I


Odporność na szorowanie wg PN-EN 13300:2002: Klasa 2


Stopień połysku przy kącie 85° wg PN-EN 13300:2002: Mat (współczynnik odbicia światła <5)


Limit zawartości LZO (kat.:A/a): 30g/l (2010): Produkt zawiera max 16g/l LZO


Czas schnięcia dla pojedynczej warstwy, w temperaturze ok. +20 st. C i wilgotności względnej ok. 50%, przy dobrej wentylacji:

- do schnięcia powierzchniowego – 1 godzina
- do nakładania następnej warstwy – 2-4 godziny

Obniżenie temperatury i/lub wzrost wilgotności może wydłużyć czas schnięcia


Wydajność: do 14m2/l przy jednokrotnym malowaniu na gładkiej, równej i odpowiednio przygotowanej powierzchni podłoża


Ilość warstw: 1-2 warstwy


Rozcieńczalnik: Nie stosuje się. Produkt gotowy do użycia.Stosowanie produktu


Przygotowanie wyrobu

Nie dodawać obcych składników. Nie rozcieńczać emulsji.

W związku z wysoką koncentracją pigmentów, przed użyciem farbę dokładnie wymieszaj.


Przygotowanie podłoża

Powierzchnie powinny być zwarte, jednolite, czyste i suche (np. tynki malować po 3-4 tygodniach sezonowania lub po czasie wskazanym przez producenta danego tynku, gładzi, szpachli).

Powłoki farb wapiennych, klejowych oraz słabo przyczepnych należy całkowicie usunąć z podłoża, a następnie powierzchnie przemyj wodą w celu usunięcia pylistych pozostałości i kurzu. Pozostaw do wyschnięcia.

Z powierzchni należy usunąć zanieczyszczenia ograniczające przyczepność farby. Zanieczyszczenia zmyj wodą ze środkiem myjącym. Pozostawić do wyschnięcia.

Powierzchnie zagrzybione oczyść za pomocą szpachelki, a następnie zastosuj odpowiedni środek grzybobójczy.

Nierówności i uszkodzenia powierzchni wypełnij odpowiednią masą szpachlową, a następnie wyrównaj i wygładź.

Zagruntuj malowane powierzchnie:

- Podłoża silnie nasiąkliwe, niestabilne, pylące i porowate zagruntuj kolejno:
etap 1: preparatem Dulux Grunt (dotyczy głównie miejsc szpachlowanych, spoin płyt kartonowogipsowych, powierzchni po usunięciu farb klejowych i kredowych, itp.),
etap 2: emulsją Dulux Acryl Matt rozcieńczoną dodatkiem 15-25% czystej wody (dotyczy całej powierzchni).
·- Inne podłoża od wyżej wymienionych, a wcześniej nie malowanych np. porowate, stabilne, niepylące tynki cementowo-wapienne zagruntuj emulsją Dulux Acryl Matt rozcieńczoną dodatkiem 15-25% czystej wody.
- Podłoża wcześniej malowane farbami emulsyjnymi, których powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna, nie jest pyląca lub uszkodzona malować bez gruntowania.

Uwaga! Na podłożach uprzednio malowanych wykonaj na małej powierzchni wymalowanie próbne. Jeżeli po wyschnięciu farby powstanie niepożądany efekt, poprzednie powłoki należy całkowicie usunąć i na nowo przygotować je do malowania.


Malowanie

Warunki malowania:

- temperatura otoczenia i malowanej powierzchni powinna być pomiędzy +10°C a +28°C
- wilgotność względna powietrza powinna być niższa niż 80%

Zalecane metody malowania:

- pędzel: najlepszy efekt uzyskasz stosując pędzle z włosia syntetycznego
- wałek: najlepszy efekt uzyskasz stosując wałki z runa naturalnego lub wałki sznurkowe o dł. runa 10-18mm
- natrysk hydrodynamiczny - zalecane parametry urządzenia:
o ciśnienie robocze 175 [bar]
o średnica dyszy 0,017” / 0,43 mm (dysza PAA517)
o kąt natrysku 50

Parametry natrysku wykonane na urządzeniach firmy GRACO, model STmax595.

Dobór parametrów do metody natryskowej uzależniony jest od indywidualnych potrzeb i cech urządzenia, powinien być poprzedzony próbami technicznymi.

Parametry malowania nawierzchniowego (ostatecznego):

- nakładaj 1-2 warstwy farby, w odstępie 2-4 godzin od naniesienia poprzedniej warstwy,
- nabieraj na wałek lub pędzel obfite i równomierne ilości farby,
- rozprowadzaj dokładnie do uzyskania równomiernej warstwy,
- taśmę malarską usuń niezwłocznie po zakończeniu malowania.

Przy malowaniu kolorowymi farbami należy przestrzegać następujących zasad:

- poszczególne powierzchnie (ściany, elementy pomieszczeń) malować tylko jedną techniką malarską,
- nie wykonywać miejscowych poprawek po wyschnięciu powłoki, lecz pomalować cała płaszczyznę,
- aby uzyskać doskonałe krycie i pełnię koloru w przypadku przemalowywania kontrastowego podłoża lub intensywnych i ciemnych kolorów, rekomendujemy wstępne pokrycie powierzchni rozcieńczoną farbą Dulux Acryl Matt w celu zredukowania kontrastowości podłoża.

Uwaga! W przypadku malowania tapet papierowych i z włókna szklanego, w zależności od struktury tapety, zalecamy rozcieńczyć emulsję Dulux Colours of the World - na każdy 1 litr farby dodając max. 100 ml czystej wody. Po zakończeniu prac malarskich pomieszczenie wietrzyć do zaniku charakterystycznego zapachu.

Przy malowaniu renowacyjnym powłok w dobrym stanie i zbliżonym kolorze jedna warstwa farby może być wystarczająca.


Wybór koloru

Czynnikami mającymi wpływ na barwę powłoki są np. różnice w kształcie i wielkości malowanej powierzchni, rodzaj i natężenie oświetlenia oraz struktura malowanego podłoża. Gwarancją właściwego wyboru odcienia jest wymalowanie na docelowej ścianie próbki farby. Skorzystaj z Testerów Dulux.


Czyszczenie narzędzi malarskich

Po zakończeniu malowania zaleca się usunąć z narzędzi jak największą ilość farby, a następnie umyć je czystą wodą. Nie używać pustych opakowań do przechowywania żywności.