Wczytuję dane...

Śnieżka Urekor D Grunt do Drewna - podkładowa emalia-ftalowa do drewna

opakowanie: 1L

kolor: BIAŁYŚnieżka Urekor D Grunt do drewna przeznaczona jest do podkładowego malowania drewna, materiałów drewnopochodnych. Daje matowe doskonale przyczepne do podłoży powłoki, zwiększa przyczepność warstw nawierzchniowych, ujednoradnia malowaną powierzchnię i obniża koszty malowania. Może być stosowana do wymalowań wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.


Właściwości:

- poprawia przyczepność farb nawierzchniowych
- wzmacnia strukturę drewna
- obniża koszty malowania
- zapobiega przebarwieniom farb nawierzchniowych


Efekt dekoracyjny powłoki: mat


Czas schnięcia powłoki w temp. 20±2°C przy wilgotności wzg. pow. 55±5% powłoka sucha w dotyku, najwyżej, [h]: 5


Rozcieńczalnik: Śnieżka Rozcieńczalnik olejno-­ftalowy bezaromatyczny, Śnieżka Rozcieńczalnik olejno­-ftalowy


Wydajność: do 9 m²/l przy jednokrotnym malowaniu


Zalecana ilość warstw: 1Sposób stosowania


Przygotowanie podłoża:

- Podłoże powinno być suche, bez rdzy, kurzu, zatłuszczeń i innych zanieczyszczeń.
- Nowe powierzchnie drewniane szczególnie narażone na działanie czynników atmosferycznych należy dodatkowo pomalować bezbarwnym impregnatem do drewna Vidaron Impregnat Bezabrwny Gruntujacy, zabezpieczającym dodatkowo drewno przed czynnikami biologicznymi.
- Stare, dobrze trzymające się powłoki zmatowić drobnoziarnistym papierem ściernym, odpylić.


Przygotowanie wyrobu:

- Farbę starannie wymieszać.
- W razie potrzeby rozcieńczyć do lepkości roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobów olejno-ftalowych.


Malowanie:

- Malować w temperaturze podłoża i otoczenia powyżej +10°C i wilgotności powietrza poniżej 80%, płaskim pędzlem z miękkim włosiem, wałkiem gąbkowym (flokowym) lub przez natrysk.
- Zaleca się malować pędzlem, wałkiem lub natryskiem emalią o lepkości handlowej.
- Warstwę nawierzchniową nakładać po upływie co najmniej 24 godziny od wymalowania farbą podkładową, o ile ich producent nie zaleca inaczej.


Pomieszczenia w którym zastosowano wyrób lub elementy malowane wyrobem należy wietrzyć do zaniku zapachu i po tym okresie nadają się do użytkowania.


Parametry malowania przy użyciu pędzla, wałka:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: 5-10
- średnica dyszy pistoletu [mm]: -
- ciśnienie natrysku [MPa]: -
- zalecana ilość warstw: 1


Parametry malowania przy użyciu Natrysk pneumatyczny:

- lepkość farby [s]: 25-35
- dodatek rozcieńczalnika [%]: do 20%
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 1,5 - 2
- ciśnienie natrysku [MPa]: 0,3 - 0,5
- zalecana ilość warstw: 1


Parametry malowania przy użyciu Natrysk hydrodynamiczny Graco, model 395 ST PRO:

- lepkość farby [s]: postać handlowa
- dodatek rozcieńczalnika [%]: 0
- średnica dyszy pistoletu [mm]: 0,26
- ciśnienie natrysku [MPa]: 20-21
- zalecana ilość warstw: 1

Produkty, które mogą Cię zainteresować
Z tym produktem kupowano także