Wczytuję dane...
Realizacja zamówienia: 48 godzin
Cena jednostkowa: 45.71 PLN
Koszt wysyłki od: 17.00 PLN

Dekoral Chlorokauczuk Strong - Emalia Chlorokauczukowa do Metalu i Betonu, Trwała Ochrona Antykorozyjna

zestaw: 5 x 0,9L

aukcja dotyczy koloru: SZARY ŚREDNI RAL7010


Emalia przeznaczona do nawierzchniowego, ochronnego malowania i renowacji podłoży stalowych, żeliwnych, betonowych oraz tynków cementowo-wapiennych po uprzednim zagruntowaniu (nienarażonych na nadmierne ścieranie) użytkowanych na zewnątrz pomieszczeń.


Główne cechy:

- wysoka odporność na czynniki zewnętrzne
- trwały wysoki połysk
- 2w1 gruntoemalia
- odporna na uderzenia i zarysowania
- do 10 lat ochrony antykorozyjnej (trwałość określona zgodnie z normą EN ISO 12944-5; dotyczy ochrony podłoży pionowych przy zastosowaniu min. 2 warstw i nakładzie 80 µm na każdą warstwę).


Wygląd powłoki: połysk


Ilość warstw:

- 1-2 → pędzel
- 3 → natrysk pneumatyczny


Czas schnięcia powłoki, 23°±2°C, [h]: 24 h (sucha w dotyku)


Nanoszenie drugiej warstwy, [h]: po 1 h lub 72 h


Sposób nanoszenia: pędzel, natrysk pneumatyczny


Rekomendowane narzędzia marki Dekoral Gold: Pędzel Płaski 6550


Wydajność przy jednej warstwie: do 10 m2/l


Rozcieńczalnik: do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowaniaSposób użycia


Przygotowanie podłoża:

- Powierzchnia stalowa i żeliwna przeznaczona do malowania powinna być sucha, wolna od rdzy i ognisk korozji, kurzu, tłuszczu i zanieczyszczeń mechanicznych. Powierzchnię należy czyścić dopóki nie nabierze metalicznego połysku. Do odtłuszczania zaleca się zastosować rozcieńczalnik do wyrobów chlorokauczukowych i poliwinylowych ogólnego stosowania.
- Powierzchnie betonowe i tynki cementowo-wapienne po wysezonowaniu (4 tygodnie) zagruntuj Akrogruntem marki Dekoral lub Akrogruntem 3000 marki Dekoral Professional.
- Przy renowacji wymalowań, stare powłoki, uprzednio pomalowane emalią chlorokauczukową, zmatuj papierem ściernym i odpyl. Usuń powłoki złuszczone i spękane. Ubytki powłoki zabezpiecz Podkładem Antykorozyjnym marki Dekoral.


Malowanie:

- Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Niewłaściwe wymieszanie wyrobu może powodować różnice w kolorze oraz stopniu połysku finalnej powłoki.
- W celu uzyskania długotrwałej ochrony antykorozyjnej na podłożach niezagruntowanych nakładaj min. 2 warstwy. W przypadku natrysku pneumatycznego nakładaj min. 3 warstwy.
- Przy aplikacji zachowaj zalecaną wydajność.
- Przy malowaniach renowacyjnych powłok emalii chlorokauczukowych, bez śladów korozji, dopuszczalna jest 1 warstwa emalii.
- Przy aplikacji za pomocą pędzla następną warstwę nakładaj w czasie do 1 h („mokro na mokro”) lub po co najmniej 72 h. Nie zaleca się dokonywania poprawek w czasie pomiędzy 1 h a 72 h od momentu nałożenia ostatniej warstwy.
- W przypadku występowania ognisk korozji trudnych do usunięcia zastosuj Podkład Antykorozyjny marki Dekoral.
- Po zakończeniu malowania narzędzia umyj rozcieńczalnikiem.


Dodatkowe informacje:

- Maluj w temperaturze powietrza i podłoża od +10 st. C do +25 st. C. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia powłoki. Aplikacja produktu w warunkach powyżej +25 st. C może prowadzić do nieodpowiedniej rozlewności farby i szybkiego odparowania rozpuszczalnika, co niekorzystnie wpływa na trwałość powłoki w czasie. Temperatura podłoża powinna być wyższa od punktu rosy o przynajmniej 3 st. C.
- Pełne własności eksploatacyjne powłoka uzyskuje po 72 h od nałożenia ostatniej warstwy.
- Temperatura aplikowanego wyrobu powinna wynosić od +10 st. C do +25 st. C.
- Do malowania niewielkich powierzchni zaleca się aplikację natryskiem pneumatycznym.
- Poszczególne szarże emalii mogą różnić się nieznacznie odcieniem koloru oraz stopniem połysku. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą.
- Farby w różnych kolorach mogą być mieszane ze sobą w celu uzyskania innego koloru.
- W okresie eksploatacji powłoka utworzona z emalii chlorokauczukowej będzie ulegać stopniowemu starzeniu (stopniowe obniżanie się połysku, rozjaśnianie oraz blaknięcie koloru, kredowanie powłoki), co jest zjawiskiem naturalnym. Proces ten będzie przebiegał z różną intensywnością, zależną od środowiska eksploatacji. Nie obniża to własności antykorozyjnych eksploatowanej powłoki.
- Emalii chlorokauczukowej nie zaleca się stosować do renowacji powierzchni pomalowanych farbami innymi niż wskazane przez producenta.
- Producent wyrobu nie odpowiada za jakość powłok w przypadku nie zastosowania się do zaleceń.


Do 10 lat ochrony:

1. Aplikacja na prawidłowo przygotowane podłoża metalowe (wg. PN EN-ISO 12944-4 oraz ISO 8501-1, stopień 3).
2. Dla powierzchni pionowych przy braku silnego nasłonecznienia, w miejscu przewiewnym i niezawilgoconym. Przy stopniu korozyjności środowiska do C3, wg. normy ISO 12944-5.
3. Zalecane min. 2 warstwy przy grubości powłoki na sucho od 120 do 160 µm.


Wskazówki BHP i PPOŻ:

- Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
- Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki

Produkty, które mogą Cię zainteresować